Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 18 млн. лв. отиват за ВиК инфраструктура

Над 18 млн. лв. са предвидените тази година в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството средства за ВиК инфраструктура. Парите ще бъдат използвани главно за реконструкция на съществуващите ВиК системи.

Петдесет и две ВиК дружества в страната стопанисват ВиК системи, включващи над 90 000 км мрежа, 5 000 резервоара, повече от 3000 помпени станции, над 90 пречиствателни станции, повече от 6 000 водоизточника и прилежащите им санитарно-охранителни зони. За основната част от ВиК инфраструктурата се грижат 29-те ВиК дружества с държавно участие в капитала, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

7 от ВиК операторите с държавно участие отговарят за 9 язовирни стени и прилежащите им съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. Това са язовир „Студена”, стопанисван от „ВиК” ООД, гр. Перник; язовир „Среченска бара” към „ВиК” ООД, гр. Монтана; язовир „Христо Смирненски”, стопанисван от „ВиК” ООД, гр. Габрово; язовир „Боровица” към „ВиК” ООД, гр. Кърджали; язовирите „Камчия”, „Ясна поляна” и „Ново Паничарево”, стопанисвани от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас; язовир „Йовковци“, стопанисван от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, и язовир „Асеновец“, стопанисван от „ВиК - Сливен” ООД, гр. Сливен.

Със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ до момента са изградени или рехабилитирани над 50 пречиствателни станции за отпадъчни води и над 2 500 км водопроводи и канализация.

По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е предвидено с около 1,5 млрд. лв. да бъде изградена ВиК инфраструктура с цел постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, както и да се приложат мерки за повишаване на енергийната ефективност на ВиК операторите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във