Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 1.7 млрд. лв. от ОПРР вече са разплатени към изпълнители в страната

Над 1.7 млрд. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г." вече са платени към изпълнители в страната за успешно реализирани проекти. Средствата съставляват 57 на сто от бюджета ѝ в рамките на настоящия програмен период. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на европейската програма Деница Николова, която беше председател на 17-то заседание на Комитета за наблюдение на програмата. От страна на Европейската комисия онлайн се включиха Аурелио Сесилио и Йо Говаертс от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“.

Заместник-министър Николова отбеляза, че въпреки предизвикателствата, свързани с Ковид 19 и породените затруднения и ограничения към момента е договорен близо 93% от ресурса или 2.8 млрд. лв. от бюджета на програмата, който е малко над 3 млрд. лева. Почти 1.2 млрд. лв. са сертифицираните от ЕК разходи.

Заместник-министърът допълни, че през първото тримесечие на 2021 г. се очаква да бъдат договорени 100% от средствата по ОПРР за настоящия програмен период, а пред ЕК да бъдат отчетени 91% от тях. Очаква се да има и наддоговаряне на средствата с 60 млн. лева. То ще бъде компенсирано в рамките на бюджета на ОПРР от спестен ресурс от проведени обществени поръчки, наложени финансови корекции и разпределяне на вътрешни резерви. С тях ще се финансират проекти за културна инфраструктура в 39-те големи градове в страната. 

От началото на тази година са сключени общо 71 договора за безвъзмездна финансова помощ. Започнали са и четири нови процедури за подбор на проектни предложения. Оценява се и проектът на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за интелигентна транспортна система, както и допълнителни проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ за рехабилитация на републикански пътища.

Със средства от програмата продължава обновяването на 101 професионални гимназии и училища в страната по договор с Министерството на образованието и науката. Предстои сключване на договор с изпълнител на строителните дейности по проекта за ремонт на спешните медицински центрове в страната. По него ритмично се изпълняват доставките на 400 нови линейки.

Изпълнена е мярката за изграждане на социални центрове.

По отношение мерките по програмата, за които са осигурени 320 млн. лв. под формата на финансови инструменти, към момента са сключени 43 договора за кредит с 32 крайни бенефициента. Очаква се в края на годината да има бум на сключени договори, защото голям брой общини ще подадат проекти за одобрение.

На заседанието ръководителят на Управляващия орган на ОПРР представи и напредъка в програмирането и подготовката на новия програмен период и провеждането на реформа в регионалната политика.

Аурелио Сесилио от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ също отчете напредъка в изпълнението на програмата. „Управляващият орган на ОПРР бързо се приспособи към новите обстоятелства и пое своя ресор гъвкаво. ЕК също одобри бързо отпускането на 20 млн. евро за борба с пандемията. Променихме срокове и изисквания, за да се подават доклади и документи“, отбеляза той.

Сесилио допълни, че за следващия програмен период - 2021-2027 г., програмата за регионално развитие в България ще е насочена към жителите на всички региони. „С участието на икономическия сектор ще създадем програми, които да отговорят на нуждите на социално-икономически сектор и да намалят регионалните дисбаланси. Подготовката за следващия период е много важна и ние трябва да използваме потенциала на регионите, за да могат градовете и населените места да се развиват. За да могат хората да имат добър стандарт на живот, както в големите градове, така и в периферията“, коментира той.

Facebook logo
Бъдете с нас и във