Банкеръ Weekly

Вицепремиерът по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова пред в. "Банкеръ"

Над 150 млн. лв. от антикризисните мерки достигнаха до гражданите и фирмите

Госпожо Николова, Вие поехте Министерството на туризма в период на сериозна криза. Пандемията удари най-вече този сектор и съвсем естествено всички впериха очи във Вас. Имате ли чувството, че сте се „насадили на пачи яйца“?

Сектор туризъм минава сега  през един от най-трудните си периоди. Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO) отчете, че за първото полугодие не по-малко от 300 милиона туристи са си останали вкъщи, а бизнесът в световен мащаб е загубил 320 млрд. долара. Предизвикателствата, пред които е изправен българският туризъм не са по-различни. Ето защо от първия си ден като министър провеждам много срещи с представителите на туристическия бизнес, с областните управители и кметовете. Длъжни сме да видим и чуем къде са най-големите проблеми, какво се очаква от нас и как можем да си помогнем взаимно, за да минимализираме пораженията от пандемията. Време за оплаквания  няма.

До този момент правителствените мерки не бяха приемани като адекватни. Какво по-различно направихте от предшественичката си Николина Ангелкова?

Категорично не мога да приема подобен коментар. България беше една от първите страни в Европа, които въведоха строги карантинни мерки за опазване на живота и здравето на хората. Успоредно с това правителството и социалните партньори започнаха незабавно работа по обсъждане на мерки в подкрепа на хората и бизнеса.

Като председател на Съвета за тристранно сътрудничество искам да Ви уверя, че макар и онлайн ние продължихме да работим активно, за да подготвим пакета от социално-икономически мерки за преодоляване на последиците от COVID-19. Над 54 са одобрените мерки, насочени за изпълнение към съответните министри. Финансовият пакет е в размер на над 1.2 млрд. лв., но  продължаваме да го допълваме и развиваме

Като ресорен вицепремиер аз съм в контакт и следя всекидневно и работата на икономическото ведомство. Към края на месец август - по данни на Министерството на икономиката - над 150 млн. лв. са достигнали до българските фирми и граждани. Със 72 млн. лв. по Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" бяха подкрепени много български малки и микро фирми. Грантовете са между 3000 и 10 000 лева. Средните предприятия ще разпределят 200 млн. лв. безвъзмездна помощ. Близо 200 000 души останаха на работа, но получиха втори шанс благодарение на мярката 60/40, която за сектор "Туризъм" е 80/20.

Стартира и механизмът за подпомагане на секторите на транспорта и туризма - с 290 лв. за запазване на работно място, както и нова схема за наемане на безработни.

По програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от CОVID-19 (одобрена с РМС № 257/14. 04. 2020 г.) са подписани финансови споразумения с 12 банки за обща сума  165.360 млн. лева.  Към 27 август 2020 г. Българската банка за развитие (ББР) е потвърдила 16 403 броя кредити в общ размер на близо 68.6 млн. лева.

По програмата за портфейлни гарации в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от CОVID-19 (одобрена с РМС № 215/27.03.2020 г.) са одобрени за участие в програмата 11 банки с общ размер на портфейлните гаранции 818.600 млн. лева. Пак към 27 август 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 млн. лв. Потвърдените кредити са 132 бр. с общ размер 20.425 млн. лева.

Посочете  Вашите конкретни действия за периода, откакто встъпихте в длъжност. Очаквате ли те скоро да дадат глътка въздух на работещите в тази толкова важна за страната ни индустрия?

По наше предложение и благодарение на бързата реакция на Министерството на икономиката и Министерството на финансите, започнахме работа по пилотен проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), с който да подпомогнем екскурзоводите и планинските водачи, които са около 1500 души. Бюджетът на проекта е около 3 млн. лв. и в момента се работи по формиране на критериите, по които те ще бъдат отпускани.

И друг пилотен проект по ОПИК, при който директен бенефициент ще е Министерството на туризма, буквално преди два дни получи одобрение от Комитета за наблюдение. Безвъзмездната помощ ще е 10 млн. лв. и е предвидена за туроператори и туристически агенти, регистрирани по Закона за туризма. Очаква схемата да заработи още през този месец. Мярката ще бъде в режим на de minimis - държавна помощ, която не нарушава правилата на свободната конкуренция.

Преди седмица Министерството на туризма започна излъчването на първите три от планираните 20 рекламни клипа, направени съвместно с представители на Асоциацията на екскурзоводите в България. Инициативата за популяризиране на малко известни местности и туристически обекти е в изпълнение на поетия от мен ангажимент към екскурзоводите по време на работна среща с тях в края на месец юли. Целта е да насърчим работата и търсенето на местните екскурзоводи, които представляват една от най-тежко засегнатите професии в сектора.

От началото на месец юли 2020 г., стартира операция „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ с бюджет от 40 млн. лв., имаща за цел запазване на заетостта на 22 000 работници от най-засегнатите сектори. В рамките на проекта се предоставя възможност за подкрепена заетост за работодатели и самоосигуряващи се лица, развиващи дейност само в сферата на туризма и транспорта.

Също от началото на юли влезе в сила и по-ниската ставка от 9% на  ДДС за заведенията за хранене. Размерът на данъка е временен и ще важи до 31 декември догодина.

В процес на изпълнение е и проект „Заетост за теб“ с бюджет от 160 млн. лв. като от тях е определена квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектори „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. Предвижда се по процедурата да се осигури заетост на 70 000 безработни. По проекта се предвижда да се  покриват разходи за субсидирана заетост за наети безработни лица за период до 3 месеца, в размер на минималната работна заплата.

Друга мярка в подкрепа на бизнеса е одобрената държавна помощ за туроператори, ползващи чартърни полети, в размер на 35 евро на седалка. От края на месец юли условията вече са в сайта на Министерството на туризма и всички желаещи могат да кандидатстват. Очакваме тази мярка да подпомага сектора и през следващите две години. Заделените от държавния бюджет средства са 55 млн. лв., а  анализите показват, че мярката ще доведе до 400 000 нови туристи.

 И накрая  - да споменем и първата въведена мярка - 60:40, която се трансформира в 80:20 за туризма. Редица фирми се възползваха от нея и аз ще настоявам тя да работи до месец май 2021 година.

Можете ли да направите прогноза, в какъв период от време този сектор от икономиката,  който Вие управлявате, ще успее да си стъпи на краката и да възвърне нивата от преди година, например?

Анализите в световен мащаб показват, че възстановяването на икономиките ще отнеме  поне две години. Туризмът не прави изключение. Важен фактор за възобновяване на международните пътувания е овладяването на пандемията, където ситуацията е много динамична. Следим внимателно развитието й както у нас, така и на международно ниво и се надяваме скоро да има трайна тенденция на стабилизиране и подобряване.

Всички знаем колко са важни чуждестранните посещения. И тук от ключово значение са дипломатическите отношения, затова откакто заех поста министър на туризма, водя постоянно разговори с посланици и ръководители на дипломатически мисии, с мои колеги, за да ги убеждавам, че страната ни е безопасно място за туризъм. В резултат на подобни разговори бяха премахнати ограниченията за влизане у нас на туристи от Израел, Украйна, Турция, Беларус, Молдова. Те са сред ключовите дестинации. Работим много упорито за отваряне и към други пазари.

През септември ще бъде съставен Консултативен съвет по туризъм. Неговата цел е да изработи план за действие за зимния сезон и да определи стъпки за успешен следващ летен сезон.

Не трябва да храним илюзии, че след две или три години туристическият сектор ще изглежда по начина, по който го познавахме. Много представи и навици ще бъдат променени и само гъвкавите и адаптивните ще успеят. Колкото повече сме единни и се подкрепяме, толкова повече заедно ще успяваме. Тук е мястото да изкажа голяма благодарност към всички българи, които избраха да почиват у нас и по този начин сами подкрепихме туризма. Благодаря и на всички хотелиери и ресторантьори, които отвориха обектите, въпреки неяснотите дали ще има летен сезон въобще

От години в. „БАНКЕРЪ“ следи темата  за  концесионирането на плажовете по Черноморието. Обществена тайна е, че ограничен брой играчи в този бизнес си разпределиха бреговата ивица. Разбира се - не без съдействието на предишния министър на туризма. Смятате ли да ревизирате проведените процедури, след като дългосрочното преотстъпване на този бизнес не бе мотивирано по никакъв начин?

Възлагането на концесия за морски плаж се извършва по реда на Глава втора „а“ от ЗУЧК, а преди юли 2019 г.  - по отменената Глава втора „а“ от същия закон. И в двата случая процедурите са открити, провеждани при спазването на принципите на публичност и прозрачност, като достъп до участие имат всички лица, отговарящи на изискванията за възлагане на концесията. Стартирането на концесионна процедура се извършва от Министерския съвет, след съгласуване с всички министерства. Решението  подлежи на обжалване и се обнародва в "Държавен вестник". Изборът на концесионер също се приема от Министерския съвет, след съгласуване с всички министерства и това решение също подлежи на обжалване преди обнародването му. Тоест - провеждането на процедурите и изборът на концесионери се извършва от колективен орган при строги правила, които обезпечават тяхната публичност и прозрачност. И всеки, който смята че отговаря на изискванията, спокойно може да участва в процедурата.

Всяко решение за откриване на процедура или за определяне на концесионер, подлежи на съдебен контрол. От 2016 г. досега в Комисията за защита на конкуренцията са подадени 25 жалби срещу решения на Министерския съвет, свързани с концесионни процедури. До момента нито една от атакуваните процедури не е обявена от КЗК или от съда за незаконосъобразна или за опорочена.

Не Ви и ли се струва, че информацията за провеждането им е изключително ограничена, и то... по закон? Не е ли редно обществото да има по-ясен поглед върху конкурсите, за участниците и за начина, по който се избират фирмите концесионери? Все пак държавата "харизва" бизнес за 20 години напред...

- Съгласно промените в ЗУЧК, документацията за концесионната процедура се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма, а решенията за откриване на процедурите и за избор на концесионер се обнародват в "Държавен вестник". В Националния концесионен регистър, който е публичен, също се открива партида за всяка възложена концесия. В него непрекъснато се изпраща информация, не само при стартиране на концесия и при сключване на концесионен договор -  за изпълнението на концесионния договор за предходната година. Министърът на туризма има задължение да внася ежегодно отчет в Министерския съвет относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и изпълнението на концесионните договори. Съдържащата се там информация е публична и всеки гражданин може да я намери. Тоест - както провеждането на процедурите, така и сключването на концесионните договори се обективират в документи, чиято публичност е гарантирана чрез публикуването им в различни общодостъпни източници.

Една от най-обсъжданите теми сред  обществото са скъпите плажни принадлежности, които се предоставят на туристите у нас. Въпреки обещанията това да се промени, реалните резултати по-скоро клонят към нулата. Какво бихте направили, за да останат българите в България, а не да ходят на плаж в съседни нам държави?

Резултатът от намаляването на цените на плажните принадлежности (чадъри и шезлонги) на повечето морски плажове дава добри резултати, тъй като тази мярка е насочена към крайния потребител. Считам, че по този начин се подкрепя увеличаването на посещаемостта на българските морски плажове в условията на кризата. На плажовете, които не изпълняват договорните и законови искания, Министерството на туризма е  наложило съответните  административни наказания. Стремим се  политиката по управление на морските плажове да се развива в посока, която да създава условия за развиване на успешни бизнес, при спазване на законовите и договорни изисквания, съблюдаване на държавния и обществен интерес и осъществяване на контрол.

 

Разговора води Мариета Велинова

Facebook logo
Бъдете с нас и във