Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 150 администрации могат да обменят документи електронно

Близо 150 административни структури са подали заявление за присъединяване към средата за електронен обмен на документи (документооборот) към днешна дата. Реални участници в системата за електронен документооборот са 25 администрации, повечето от които са общински.

Институции като Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, Държавната комисия по хазарта, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Националният статистически институт и Централният регистър на особените залози, както и три областни администрации - на Пловдив, Добрич и Велико Търново могат да обменят документи с други административни органи изцяло по електронен път.

Към 9 октомври в тестова среда успешно е присъединена и Националната агенция за приходите.

Общините, които са реално включени към системата за електронен документооборот са 14 - Родопи, Руен, Челопеч, Димитровград, Стралджа, Антон, Мирково, Струмяни, Каолиново, Кричим, Брусарци, Чавдар, Крушари и Искър.

С решение от края на юни Министерският съвет задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция "Електронно управление". Целта е административните органи да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват единен стандарт.

До края на годината е предвидено хартиеният обмен между административните структури да бъде спрян и администрациите да обменят документи единствено по електронен път.

На страницата на Държавната агенция "Електронно управление" в раздел "Административна информация/Електронен обмен на документи" ще бъде публикуван текущият напредък процеса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във