Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 123 млн. лв. е банковият дълг на ДКК

Държавната компания с над милиард лева активи се помещава в тази кипра сграда.

Вероятно са малцина днес, онези които помнят кога и защо бе създадена Държавната консолидационна компания. Неясните критерии за възникването й и хаотичният подбор на фирми от различни сектори - и добре работещи, и в ликвидация, днес говорят единствено, че орисниците й не са й дали добра благословия. Официалният мотив  за възникването й пък бе доволно безличен: "създава се в изпълнение на антикризисната програма на правителството, одобрена от Министерския съвет", каквото и да е означавало това в 2010 година.

 

От създаването си до днес обаче в нея намират управленски пристан хора, удобни на властта; отчитат се загуби и се наливат държавни пари без каквато и да е видима ефективност.

Ако е имало такава, то тя е била добре маскирана.  

Всъщност, "Държавна консолидационна компания" ЕАД  е наследник на "Национален технологичен център по климатичните промени" ЕАД и е вписана в Търговския регистър на 22 април 2010 година. От тогава до днес правата на

едноличен собственик на капитала

се упражняват от министъра на икономиката. А онова, което никой не може да отрече е, че през годините компанията се свързваше или с наливане на милиони в нея, или с някой голям гаф.

Тези дни името й отново бе споменато в подобен контекст и то от прясно назначения  икономически министър Кирил Петков. "Държавна консолидационна компания" се гласи да построи сграда с РЗР от 90 000 кв. м в... "София тех парк". Странното тук е, че тази зона беше гласена за място, в което иновативни фирми да имат простор да развият своите идеи и проекти. И още - че строителството на билдинга е възложено на друга държавна фирма - "Монтажи“ ЕАД, която обаче е част от портфейла на ДКК.

Кирил Петков посочи "Държавна консолидационна компания" ЕАД като най-големия клиент на "Българска банка за развитие" ЕАД, извън разкритите осем частни фирми, които са прибрали около един милиард лева кредити от нея.


Държавното дружество е получило банков кредит, отпуснат от "Българска банка за развитие" ЕАД през 2016 година. С последващ анекс сумата на този заем е увеличена. Като обезпечение по него в полза на банката е учреден особен залог върху търговско предприятие по смисъла на чл.15 от Търговския закон и върху част от дълготрайните материални активи на холдинга, които са на обща стойност 88.49 млн. лева.

Към септември 2020 година главницата на банковия заем възлиза на 122.65 млн. лева, а начислените лихви вече са 880 000 лева.


Присъединените към мегахолдинга държавни дружества бяха включвани в списъците за приватизация между 1996 и 2017 г., когато бе обявен краят на този процес. Някои от тези фирми - след многократно предлагане на различни търгове (с последващо намаляване на цената им) - така и останаха непродадени. И заради трайна липса на инвеститорски интерес, най-накрая бяха вкарани под шапката на ДКК.

Става дума общо за 19 компании, сред които са и няколко "гиганта" във военната индустрия, строителството и хранително-вкусовата промишленост. Осем от тях обаче са в ликвидация или несъстоятелност, така че е пълна загадка каква стойност дават те на холдинга.

Капиталът на ДКК е над 891 млн. лева. Активите са на стойност 1.25 млрд. лв., в т.ч. и дълготрайни материални активи за над 133 млн. лева.

Управлението на е възложено на борд от трима директори: Ясен Спасов - изпълнителен директор, Красимир Тенев - председател на съвета, и Лъчезар Калубров. За своите усилия те са получили през деветмесечието на пандемичната 2020 г. общо 148 000 лв., докато за същия период на спокойната и пълноценна 2019 г. те са "усвоили" само 116 000 хил. лева. В холдинга работят общо 22-ма души, чието общо възнаграждение - пак за деветмесечието на 2020 г., е 497 000 лв. (415 000 лв. за 2019 година).

Един от най-големите проблеми в дейността на ДКК през годините бе

липсата на каквато и да е прозрачност.

Държавният мастодонт няма уебсайт. Тоест - нито обикновените граждани, нито медиите, нито потенциалните инвеститори биха могли да научат нещо за дейността на ДКК. Просто така - като напише името й на български, на английски или руски  търсачката "Гугъл".

Проучване на в. "БАНКЕРЪ" все пак откри известно количество данни за държавната компания, но в "чужд" сайт - на Агенцията за публичните предприятия и контрол (бившата Агенция за приватизация и следприватизационен контрол). Последният финансов отчет на "Държавна консолидационна компания" ЕАД там е за деветте месеца на миналата година.

За този период ДКК е на печалба, която намалява до 23.06 млн. лв. при 27.98 млн. лева в края на септември 2019 година. Това се случва на фона на по-високи приходи, но и повишени разходи, най-вече за външни услуги и други разходи. Основният приход на ДКК е от участия в дъщерни дружества - 18.7 млн. лева, също така парични постъпления от други инвестиции и лихви. Но и по това перо има намаление.

Холдингът пази солидна сума парични средства в брой - над 50 млн. лв. - по разплащателни сметки и банкови депозити.

Каква е целта на тази финансова политика и какви са целите, които холдингът преследва за бъдещото си оцеляване, е енигма. Дано новият министър - през краткия си престой начело на ведомството научи къде се е насочила ДКК и в някое от своите следващи изявления осведоми обществото.

 Рискове, пред които е изправено дружеството

Според мениджърите на ДКК, компанията е изложена на определени рискове, които оказват влияние върху нейните резултати. Основните сред тях са: • Невъзможност на работещите дъщерни дружества да генерират достатъчно печалба, респективно, да разпределят дивидент в полза на ДКК;


 • Финансови затруднения на дъщерните фирми и други контрагенти на дружествата, което може да предизвика невъзможнот за събиране на вземанията от тях;


 • Недостатъчен паричен ресурс и невъзможност за плащане на изискуемите задължения;


 • Липса на инвеститорски интерес и финансов ресурс от страна на бизнеса по отношение на придобиване на предлаганите за продажба активи, собственост на "Държавна консолидационна компания" ЕАД.

 

Обезпечения на банков кредит от ББР

- Първи по ред основен залог върху търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения:


 • имоти, находящи се в град София;

 • вземания (настоящи и бъдещи) на наличности по всички сметки, открити в ББР;

 • вземане от "Бългериан Еъруейз груп" ЕАД, в размер на 1.24 млрд. лева по договор за прехвърляне на вземане;

- Първи по ред залог в полза на банката върху притежавани акции:


 • 6 000 000 акции, представляващи 100% от капитала на "Монтажи" ЕАД;

 • 690 392 акции или 100% от капитала на "НИТИ" ЕАД;

 • 42 020 акции, представляващи 100% от капитала на "Ел Би Булгарикум" ЕАД;

- Първи по ред залог в полза на банката върху приттежавани дялове:


 •  70 128 дяла, или 100% от капитала на "Национален институт за изследване на виното, спиртните напитки и етерични масла" ЕООД.

 


Дъщерни дружества

1. "Заводски машиностроителни заводи" ЕАД

2. "Кинтекс" ЕАД

3. "НИТИ" ЕАД

4. "Авионамс" ЕАД

5. "Монтажи" ЕАД

6. "Ел Би Булгарикум" ЕАД

7. "Еко Антрацит" ЕАД

8. "Екоинженеринг" ЕАД

9. "Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла" ЕООД

10. "Сертификация" ЕАД

11. "Институт по маркетинг" ЕООД

(в несъстоятелност)

12. "Горубсо Рудозем" ЕАД (н)

(в ликвидация)

13.  "Електронекспорт" ЕООД (л)

14. "Стопански търговски комплекс" ЕООД (л)

15.  "Учебно консултантски комплекс" ЕООД (л)

16. "Овча купел" ЕООД (л)

17. "Тежко машиностроене" АД (л)

18. "Консолид Комерс" ЕАД (л)

19. "Булгарплодекспорт" ЕООД (л)


Facebook logo
Бъдете с нас и във