Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 123 000 безработни са започнали работа през полугодието

123 410 безработни, регистрирани в бюрата по труда, са започнали работа през първите шест месеца на текущата година. За този период броят на реализираните на пазара на труда спрямо броя на регистрираните безработни е нараснал с 1.1 процентни пункта в сравнение с първото полугодие на 2018 г., сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.

През юни са постъпили на работа 19 898 безработни, като 82.2% от тях са устроени в реалната икономика. 689 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също са намерили своето ново работно място. Данните показват, че тенденцията за понижаване на регистрираната безработица в страната се запазва и през юни, като в средата на годината нейното ниво се установява на 5.2%. В края на месец юни регистрираните безработни в бюрата по труда са били 169 659 души, което спрямо май е спад с 5740 лица, а спрямо юни 2018 г. те са с 18 917 по-малко, съобщава Агенцията по заетостта.

Новорегистрираните безработни лица през юни са 21 404. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 9019 лица чрез организиране на информационни събития, срещи със завършващите образование в кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори. В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните от рисковите групи на пазара на труда, на субсидирани работни места през месеца са устроени 3536 лица, от тях 2736 – по програми и мерки за обучение и заетост и 800 – по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". През юни в различни форми на обучения за възрастни, финансирани както от държавния бюджет, така и от Европейския социален фонд, са обхванати нови 1156 безработни лица. Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са били 19 623, като 86.1% от тях са в частния сектор.

Най-голям дял свободни работни места за периода са заявени в преработващата промишленост - 28.6%, хотелиерството и ресторантьорството - 10.4%, търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети - 13.8%, административните и спомагателните дейности - 18.7% и в строителството - 4.9%. Най-търсените групи професии през месец юни са персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия; работници по събиране на отпадъци; металурзи, машиностроители и занаятчии; монтажници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; стопански и административни техници и приложни специалисти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във