Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 12,2 млн. евро ще получи дребния бизнес в пограничните райони на България и Гърция

Над 12,2 млн. евро ще бъдат предоставени за развитие на малките и средни предприятия по пилотна мярка в пограничните райони на България и Гърция. Средствата се осигуряват от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.  

Целта е  бизнесът в тези райони да  има достъп до европейски средства за модернизация на производството. Както и да се повиши конкурентоспособността, като се стимулира растежът на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови пазари и продукти. В

В рамките на поканата за набиране на проектни предложения, обявена преди близо година, бяха  получени 55 проекта. 36 от тях отговарят на условията и са одобрени да получат финансиране. Стойността на отделните проекти е между 300 000 и 600 000 евро, от които 65% субсидия и 35% собствен принос на кандидатите.  Така, със собственото финансиране на организациите, общата сума на проектите ще достигне близо 19 млн. евро.  Първоначално обявеният бюджет на поканата възлизаше на 10 млн. евро. Максималната продължителност на проектите е 3 години.

От българска страна участват само малки и средни предприятия, регистрирани в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. Въведен е и допълнителен критерий, даващ приоритет за подкрепата на производствени предприятия.

Финансирани са проекти на фирми в областта на производството на хранителни продукти, тъкани, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, строителни изделия от неметални минерални суровини, събиране и рециклиране на материали, устойчив туризъм, култура, спорт, развлечения и здравеопазване.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във