Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Националният статистически институт спря интервютата "лице в лице"

Макар и в променен (или нарушен) ритъм бизнесът, медиите, държавата продължават своята дейност. За всеки сектор е важно да знае докъде е стигнал и как да планира бъдещето си. Затова обаче е необходима информация. А тя пък се осигурява от националната статистика.

Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса Националният статистически институт въвежда промени в организацията си на работа. Той преустановява провеждането на анкетни проучвания, които се реализират чрез директен контакт с населението, и спира интервютата "лице в лице". Изследванията на домакинствата ще се провеждат по телефон или чрез електронната поща, където това е възможно. Към настоящия момент се провеждат "Наблюдение на домакинските бюджети" и "Наблюдение на работната сила".

Събирането на данни за "Наблюдението на доходите и условията на живот" (EU SILC) ще започне след 15 април, като информацията ще бъде събирана чрез телефонно интервю или попълване на онлайн анкета. Резултатите от изследванията са изключително важни и са основа за вземане на управленски решения и реализиране на политики в областта на заетостта и условията на живот. Сътрудници на НСИ ще се свързват с анкетираните по телефон или имейл.

Наблюдението на потребителските цени сега се извършва въз основа на цените на стоките, публикувани в интернет, където това е възможно. Заради усложнената епидемиологична обстановка обходите на търговските обекти, които все още са отворени, са спрени.

Бизнес изследванията, които се правят чрез онлайн анкети, се провеждат както и досега. При необходимост ще се осъществява контакт с компании, отговорите на които са съществени за мониторинга на определена дейност.

Изследванията с източник административни регистри и бази данни, както и изследванията с източник респонденти - юридически лица, се провеждат по график и резултатите от тях ще бъдат публикувани съгласно Календара за разпространение, уточниха от ведомството.

След затварянето на границите е прекратено извършването на терен на изследването "Пътувания на българите в чужбина и посещения на чужденци в България", което се провежда на контролно-пропускателните пунктове и аерогарите в София, Варна и Бургас. Данните за него ще бъдат само от административни източници.

Пробното преброяване беше отложено с месец и трябва да започне на 20 април. Обсъжда се и вариант то да се проведе само по електронен път.

Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, срокът за подаване на годишните отчети за дейността за 2019-а. за данъчнозадължени лица по ЗКПО и ЗДДФЛ и за предприятия без дейност, се удължава до 30 юни.

Срокът за предприятията, които подават консолидиран годишен отчет за дейността, се удължава до 30 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във