Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Националният иновационен фонд отпуска 4.5 млн. лв за проекти

Управителният съвет на Националния иновационен фонд обяви конкурсна сесия за проекти. Кандидатите могат да подават конкурсна документация от 1 юли до 17.30 ч. на 9 август включително. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за компаниите и научните организации, които  могат да кандидатстват с иновативни проекти е в размер до 500 000 лв

По настоящата сесия наличният финансов ресурс е 4.5 млн. лв. Основната цел на Националният иновационен фонд е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

„Основен приоритет за нашия екип бе да направим пълен преглед на методологията, по която са се провеждали предишните сесии и да направим всичко по силите си да ги подобрим", каза заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова и допълни, че в настоящата сесия се отваря кръгът на конкурентен принцип да се набират независими експерти. Иванова посочи, че повече иновации означават и по-голям растеж за българската икономика.

Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във