Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Национален координационен център ще контролира щетите върху околната среда

Национален координационен център към екоминистерството ще контролира щетите върху околната среда. Министерският съвет прие на днешното си заседание промени в Устройствения правилник на Министерство на околната среда.

Националният координационен център ще се набира и наблюдава необходимата информация, за осигуряване опазването на околната среда, както и факторите, които замърсяват или увреждат околната среда.

Чрез създаването на самостоятелно административно звено, със специфични функции по наблюдаване и събиране на информацията, ще се повиши координацията със специализираните административни звена, както и другите органи на власт, осъществяващи контрол.

Чрез Националния координационен център“ще се даде възможност за превантивно обозначаване на евентуални проблеми и навременно вземане на аргументирани решения. Звеното ще работи в тясно сътрудничество с регионалните органи на власт, които осъществяват държавната политика в сферата на околната среда, в това число Регионални инспекции по околна среда и води, Басейнови дирекции и др.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във