Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАЧАЛОТО НА ПРОЕКТА AES-3С МАРИЦА-ИЗТОК 1

(ПУБЛИКУВА СЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПО ДОКЛАД НА ИВАН ШИЛЯШКИ)


ТЕЦ Марица-изток 1 е построена и работи от 1960 г. насам и съгласно проектната й документация следва да се изведе от експлоатация през 2005 година. През последните години икономическата й ефективност непрекъснато намалява, а това пък увеличава производствената цена на добиваната от нея електроенергия.
Първоначалните технико-икономически проучвания за изграждане на заместваща електропроизводствена мощност на площадката на ТЕЦ Марица-изток 1 са извършени през 1995-1996 г. от японски специалисти. Поради големия размер на необходимите инвестиции тогавашният Комитет по енергетика започва да търси чуждестранни инвеститори.
На 5 март 1998 г. комитетът и НЕК подписват меморандум с регистрираната в Ирландия Консолидейтид континентъл комерс (3С) за подготовка на търг за избор на инвеститор за изграждане на 670 МВт мощност на площадката на Марица-изток 1 по схемата ВООТ (построй - притежавай - оперирай - предай собствеността).
На 25 март същата година, след като съветът на директорите на НЕК взема решение, са публикувани обяви за набиране на оферти. В съобщението е посочено, че търгът се прави на основата на вече получената оферта от инициираща страна, т.е. от 3С, с уточнението, че се очакват още оферти. Интересното е, че търгът е обявен за извършване на услуга преработване на лигнитни въглища в електрическа енергия; на кандидатите е предложен проектодоговор за преобразуване на енергия, в който изрично е отбелязано, че НЕК ще доставя за своя сметка въглищата, варовика и водата и ще поема всички разходи за извозването и складирането на отпадъците.
Оферти подават пет фирми - руската Енергомашиностроительная корпорация, американската Ентърджи, английската Нешънъл пауър, японската Марубени и германската Ер Ве Е Енерджи.
С решение на борда на НЕК от 1 юни 1998 г. е назначена комисия по отварянето на тръжните документи, а самата церемония се състои на 10 юни 1998 година. На 30 юли вече има назначена комисия, която класира участниците, както следва:
Участник Производствена цена на кВтч Срок за изграждане
(в цента) (в месеци)
1. Марубени 3.9533 30
2. Ентърджи 4.62 36
3. Ер Ве Е 5.11 48
4. Нешънъл пауър 5.96 36
Руската оферта не е разглеждана с аргумента, че е непълна.
На 3 август 1998 г. е отворена офертата на 3С с ценовите предложения. Тя съдържа два варианта: първият - 2.65 цента за кВтч за първата година с преобразуване на лигнитните въглища с последващо годишно увеличение от 2.5 процента. С това в края на 15-ата година цената става 3.93 цента. Вторият е за 3.295 цента за целия 15-годишен договорен период, но със заплащане на допълнителни такси реалната цена става 3.7 цента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във