Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАЧАЛОТО НА ПРОДАЖБИТЕ СРЕЩУ КОМПЕНСАТОРКИ ВЕЩАЕ ПРОВАЛ

Всеки, който се е надявал на летящия старт на раздържавяването на борсата срещу компенсаторки, едва ли още пази оптимизма си. От пилотната група дружества с водач Златни пясъци беше продаден само пакетът, осигуряващ най-голям дял - 38-те процента от капитала на Явор АД, Варна. Но дяловете на останалите компании, от които се предлагат по 1-2% на цени, тройно по-високи от тези при нормалната търговия на борсата, заплашват да останат без купувачи. Така например книжата на Деспред се предлагат срещу непарични средства на приватизационния сегмент на преизчислена цена от 7.10 лв. за бройка (или 30 компенсаторки), докато формираната на борсата цена за една негова акция е едва 2 лева. Възниква въпросът кой ще плати толкова много за един пакет от скромните 1.3% от капитала, цифра - е без никакво значение дори и за мажоритарния собственик на дружеството(Спедком АГ, Цуг, Швейцария).Според брокери, при сделките за раздържавяване срещу компенсаторките цената се формира под въздействието на съвсем други аргументи, които не са свързани с финансовите показатели на дружествата. Отчетите на публичните компании би трябвало да са основният фактор, който влияе върху цените на техните книжа на фондовия пазар. Но това предполага акциите да са ликвидни, инвеститорите да се отнасят с доверие към счетоводните данни, компанията да има предвидима дивидентна политика - все фактори, далечни на българската практика. Много често търговията с акции на някое дружество зависи основно от това, как са разпределени приватизираните дялове и дали мажоритарният акционер е принуден да изкупува малките пакети на борсата. Подобни сметки се правят и сега покрай предлагането на миноритарни дялове срещу компенсаторки. Но все пак цените би трябвало поне малко да отразяват финансовото състояние. Някои брокери смятат, че е нелепо дружества в несъстоятелност да се продават на такива абсурдни цени. Акциите на намиращото в такава процедура стъкларско предприятие Китка например се предлагаха за 12.5 реални лева - почти толкова, колкото беше първоначалната цена на Златни пясъци (14 лв., или 60 компенсаторки).При тази висока летва никой не прояви интерес към 11-те процента на курортното дружество и се наложи първоначалната цена да бъде намалена. Според брокери, и понижената цена от 38 компенсаторки за акция от курортното дружество все още е много висока. Тя е равна на близо 9 реални лева, а на борсата сделки с акции на Златни пясъци се сключват при 7.20 лева. При такава разлика от книжата може да се подмами само някой, който иска да се сдобие със заветните 5%, осигуряващи повишена защита срещу действията на мажоритарния собственик. (Според закона, акционер, който притежава над 5% от капитала на публично дружество, може да свиква общи събрания, да сезира съда за причинени вреди от директорите, да назначи контрольори и да предизвиква извършването на ревизии. Прилагайки тази поредица, миноритарните акционери често принуждават собственика да изкупи акциите им на доста по-висока от утвърдилата се на борсата цена.)Не по-оптимистични са очакванията и за сделките с останалите пет дружества от първия пул, които бяха предложени за продажба практически на еднаква цена (по 52-54 компенсаторки за акция). Брокер на инвестиционния посредник Авал Ин, нагърбил се с тежката задача да пласира деветте дружества от групата, заяви за БАНКЕРЪ, че има достатъчно време да се продадат държавните им дялове. Ако това не стане, Авал Ин ще трябва да ги закупи за своя сметка (така е по договор), в противен случай ще плати неустойка на Агенцията за приватизация. Не се знае обаче дали ако плати санкцията на посредника, няма да му излезе по-евтино. Едно е сигурно - грешките, направени при пласирането на тази група дружества ще послужат за поука при следващите пулове.Междувременно от Центъра за масова приватизация съобщиха, че вече са регистрирани 100% от компенсаторните инструменти, които са на обща номинална стойност от 847 млн. лв. (но едва ли всички са на пазара). Срещу тях Агенцията за приватизация е предвидила да продаде пакети от капитала на 1073 дружества, 83 от които са разпределени в десет пула. Ако се превърнат в левове, регистрираните компенсаторни инструменти, според сегашната им цена от 23-24%, този ресурс ще струва общо малко повече от 200 млн. лева. Брокери предвиждат, че цената на непаричните средства, макар и плавно, ще продължи да пада, поне докато на сцената не излязат остатъчните държавни дялове от БТК и Булгартабак Холдинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във