Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Наблюдението по метода „таен клиент“ ще бъде по нови правила

Съветът за административната реформа проведе днес заседание под председателството на вицепремиера Томислав Дончев, където бяха одобрени важни документи, допринасящи за повишаването на ефективността и качеството на работата на администрацията.

Съветът прие методология за провеждане на наблюдение по метода „таен клиент“, която е предназначена и може да се използва от всички централни и териториални администрации, които предоставят административни услуги или които контролират и координират дейността на други администрации, предоставящи административни услуги. Приложима е и по отношение на административните услуги, предоставяни от лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Повече информация за същността на метода, етапите и последващите действия може да бъде получена от методологията, публикувана на портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=280&y=&m=&d=

Също така съветът прие стандарти за провеждане на обществени консултации, което  е следваща стъпка в усилията за подобряване на практиката в администрацията за осигуряване участието на гражданите в процесите по вземане на решения и издаване на актове. По правило стандартите са предназначени за администрацията, която организира провеждането на различните видове консултации, но те могат да бъдат полезни и на гражданите, които ще намерят в тях основните начини за участие в консултациите.

Приети бяха и правила за определяне на представители на гражданските организации в консултативни органи. Те имат за цел да поставят стабилна основа и унифициран подход в практиките на администрацията за привличане на гражданска експертиза в консултативните органи на администрацията. Правилата съдържат примерни процедури и критерии, по които да се извършва привличането на експерти от обществото. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във