Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР - БЕЗ ИЗНЕНАДИ

Както казва поговорката - с малко, но от сърце, застрахователният бранш пак печели. Близо 200 хил. лв. е премийният приход на застрахователните компании у нас за първите шест месеца на тази година. За сравнение, през цялата 2000 г. брутният премиен приход на 32-те лицензирани застрахователни дружества е възлизал на малко повече от 386 млн. лева. Като цяло бизнесът (размерът на брутните премийни приходи) се е увеличил с около 12% в сравнение със същия период на миналата година. Приходите от общозастрахователна дейност за първите шест месеца на тази година са 173.169 млн. лв., а приносът на животозастраховането към позитивните резултати на сектора се измерва чрез премиен приход от 25.879 млн. лева. (За цялата 2000 г. тези показатели са съответно 342.573 млн. лв. и 44.25 млн. лева). Ако доброто темпо, с което се развива застрахователния бизнес през първите шест месеца, се запази, в края на декември общият премиен приход на застрахователите ще надхвърля 400 млн. лв., а ръстът в дейността им ще бъде над 15 процента.
Лидерските си позиции сред общозастрахователните компании запазва

БУЛСТРАД

За шестте месеца на тази година дружеството реализира впечатляващия премиен приход от 43.901 млн. лв., който му осигурява 25.35% дял от пазара у нас. За сравнение, през 2000 г. застрахователната компания е инкасирала премиен приход в размер на 67.5 млн. лв., а пазарният й дял се равняваше на 19.7 процента. Чувствителната преднина на Булстрад пред останалите застрахователи се дължи на автомобилните застраховки. Приходите на компанията от тази дейност възлизат на 27.574 млн. лв., което представлява 62.8% от нейния портфейл. Общите приходи на всички общозастрахователни компании от този тип застраховки възлизат на 47.823 млн., което означава, че Булстрад държи 57.66% от този сегмент. Ако Булстрад съумее да запази темпото си, в края на годината премийните му приходи ще надхвърлят 90 млн. лв., което ще е с 33% повече от миналата година. Освен в автомобилното застраховане дружеството се представя традиционно добре на пазара за застраховане на плавателни и летателни съдове, а също така и в областта на имуществените застраховки.
Булстрад все още води на автозастрахователния пазар, но силните в този бизнес, като Бул инс и Юпитер, все още не са казали тежката си дума. Двете компании по традиция правят своя удар в края на календарната година, когато повечето собственици на автомобили подновяват своята Каско-застраховка. Съпоставката на цифрите за първото и второто тримесечие показват, че останалите компании не се примиряват с господстващото положение на Булстрад: за първите три месеца на годината дружеството е имало премиен приход от 30.198 млн. лв., който не нараства пропорционално през следващия период, и в края на юни приходите възлизат на 43.901 млн. лева.

Все още на крачка от върха

остава Алианц България, която пак е втора в подреждането на общозастрахователните дружества. Пазарният му дял за първите шест месеца на 2001 г. е около 18.6 процента. Премийният приход на Алианц България за периода януари-юни е 32.215 млн. лева. Ако компанията запази този стил, към края на тази година има шанс да събере около 70 млн. лв. премии.
Традиционно силни области за компанията са застраховките на релсови превозни средства, където държи около 30 процента. Тук са направени около 22% от застраховките на летателни апарати и 18% - на плавателни съдове. Смазващо е обаче превъзходството на Алианц България над другите компании при застраховането на финансови загуби, кредити, гаранции и правни разноски. В този сегмент на пазара делът на българо-немския застраховател е 67.2 процента. Толкова убедително присъствие няма нито едно от останалите дружества в коя да е област от пазара.
Миналогодишният шампион на общозастрахователния пазар се представя слабо.

Премийният приход на ДЗИ-Общо застраховане

за първите шест месеца на тази година е 30.2 млн. лв., а това се равнява на 17.44% от пазара. За сравнение, през 2000 г. приходът на държавния застраховател е бил 68 млн. лв., а пазарният му дял - 19.85 процента.
ДЗИ-Общо застраховане впечатлява най-силно с това, че сериозно са намалели изплатените обезщетения. През последните няколко години компанията постоянно инкасираше загуба по този параграф - само миналата година тя беше над 3 млн. лева. И за ДЗИ - Общо застраховане специалистите прогнозират, че е възможно в края на годината да инкасира над 70 млн. лв. премиен приход и за първи от доста години да я приключи на печалба. Според изпълнителния директор на ДЗИ Борислав Михайлов, към настоящия момент печалбата на застрахователна група възлиза на около 3 млн. лева. Тези финансови резултати, според него, са добър аргумент в полза на застрахователната компания при продажбата й.

БУЛ ИНС

е отново четвърти. И през миналата година, и към края на юни застрахователната компания заема обнадеждаващото четвърто място. За разлика от миналата година обаче, пазарният дял и премийният приход на Бул инс изглеждат значително по-скромни. За първото шестмесечие на 2001 г. приходите на компанията са 20.122 млн. лв., а пазарният й дял е 11.62 процента. За сравнение, през цялата минала приходите на компанията са 50.634 млн. лв., а делът й възлиза на 14.78 процента.
През последните една-две години компанията се разви добре и се задържа сред водещите на българския застрахователен пазар. Според генералния изпълнителен директор на Бул инс Йордан Кифов, до края на годината компанията ще съумее да постигне премиен приход поне колкото през 2000 г. и да запази четвъртото си място на пазара. От една страна, това не е непосилно, като се има предвид, че Бул инс е най-големият автомобилен застраховател у нас и истинската жътва за него е в края на годината. Но мениджърите на компанията ще трябва да си осигурят и някаква компенсация от загубата на клиент като МобилТел. Бизнесотношенията между двете компании носеха на застрахователя приходи от няколко милиона лева - недостижима мечта за повечето български компании.
Равносметката от последните три месеца показва, че и

ЗК Витоша се представя добре

на застрахователния пазар. През последните една-две години компанията заемаше 7-8 място на пазара. След първото тримесечие на тази година обаче Витоша стана пета по размер на бруто премийния си приход и запази това място и до края на юни - премийният й приход е 9.316 млн. лв., а съответстващият му пазарен дял е 5.38 процента.
За някои компании резултатите за първите шест месеца са

повод за сериозен анализ

Това са преди всичко Орел и Енергия. За нея нещата са донякъде обясними, тъй като бизнесът й зависи изцяло от един клиент - от НЕК. По традиция енергийната компания преподписва всички застрахователи полици в края на календарната година и тогава ще напълни касите си. По-различна е ситуацията с Орел. Компанията беше хит на пазара през 1999 година. Тогава тя изненадващо излезе от втория застрахователен ешалон и зае пето място на общозастрахователния пазар. Сега застрахователното дружество е шесто място в класацията, но премийният му приход е доста по-скромен в сравнение с въпросната 1999 година. След приключването на полугодието пазарният му дял е паднал на 4.32%, а събраните от компанията премии са 7.476 млн. лева.
Сравнително скромно е пазарното присъствие на чуждестранните застрахователни компании. Ей Ай Джи, Кю Би И и Интерамерикан имат премийни приходи съответно 2.8 млн. лв., 1.5 млн. лв. и 687 хил. лв., а пазарните дялове са 1.62%, 0.87% и 0.4 процента. Друг българо-немски застраховател - Хановер КООП България, успя да събере за първите шест месеца на годината около 250 хил. лв., което се равнява на 0.14% от пазара. Ниските резултати в този случай са обясними, тъй като компанията съществува едва от десет месеца.
Благоприятното развитие на общозастрахователния пазар у нас в най-голяма степен се дължи на автомобилните застраховки, които формират над 50% от общите приходи, и имуществените застраховки, които са около 24 процента.
Над 15% е прирастът в дейността на

животозастрахователните компании

които за първите шест месеца на тази година са събрали 25.879 млн. лв. премии. През цялата 2000 г. брутните застрахователни премии са възлизали на 44.25 млн. лева. Ако тази положителна тенденция при животозастрахователите се запази до края на годината, то премийният приход към 31 декември ще надхвърля сумата от 55 млн. лева.
Този ренесанс в българското животозастраховане се дължи най-вече на данъчните преференции, които гласува за тях парламентът в края на миналата година. Но законодателните промени бяха претупани в последния момент, текстовете са объркани и могат да се тълкуват двуяко. Затова все още не е ясно доколко е отворена данъчната ножица и няма ли някой да се пореже от движението по нейния ръб. Животозастрахователите с нетърпение чакат от новото правителство точно да дефинира данъчните преференции. При оптимистично развитие на пазара животозастрахователите могат да постигнат в края на годината премиен приход от над 60 млн. лева.
До момента безспорни лидери на животозастрахователния пазар са ДЗИ и Орел Живот. Премийният приход на държавния застраховател за първите шест месеца възлиза на 10.625 млн. лв., които му отреждат 41.06% от пазара. За сравнение, през миналата година приходът на ДЗИ е бил 20.7 млн. лв, а в процентно изражение това са 46.83 на сто от целия бизнес. Според един от директорите на държавния застраховател Здравко Десимиров, компанията може до края на тази година да постигне премиен приход в размер на поне 25 млн. лева. Радващо при ДЗИ е, че хората залагат все повече на класическите животозастрахователни продукти със спестовен елемент, а не само на рисковите застраховки. Към класическото животозастраховане се връщат и други компании. За отбелязване е, че 86.6% от дейността е свързана с различните разновидности на застраховките Живот. Практически неразработен е пазарът на здравните застраховки и застраховките Живот, свързани с инвестиционен фонд. Този продукт е все още екзотичен за нашите условия и се предлага само от ДЗИ.
Орел Живот също има амбициите да надмине постигнатите през миналата година премийни нива. За 2000 г. компанията беше събрала премии в размер на 14.37 млн. лв., което се равняваше на 32.53% от пазара. Сега за първото шестмесечие приходите са 7.594 млн. лв, а пазарният дял възлиза на 29.35 процента.
Запазват позициите си и отличници в животозастрахователния бранш - като Алианц България живот и Витоша живот. За първите шест месеца на тази година българо-немският застраховател е събрал премии в размер на 2.307 млн. лв., което представлява 8.92%, а Витоша живот е реализирала премиен приход от 2.172 млн. лв., което е 8.39 на сто от пазара.
Пазарният дял на четирите водещи животозастрахователни компании за първото шестмесечие на 2001 г. възлиза на 87.72%, което означава, че останалите осем дружества държат скромните 12.28% от пазара. Чуждестранните животозастрахователи - Ей Ай Джи Лайф и Граве, имат премийни приходи съответно 783 хил. лв. и 181 хил. лв., а пазарните им дялове са 3.03 и 1.33 процента. Данните не се нуждаят от коментар.
Притеснително е обаче твърде скромното представяне на четирите взаимнозастрахователни кооперации, които за първите шест месеца на тази година имат приходи от порядъка на 400 хиляди лева. Прогнозата на повечето от експертите, а и на в.БАНКЕРЪ е, че до края на годината някои компании ще бъдат заличени от застрахователния пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във