Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ СЕГА ТОВАРИТЕ СА ИМ КРИВИ

Целенасочено или не, но фирмите за международен автомобилен транспорт от доста време се вживяват в ролята на вечно прецаканите. Само допреди месец те лееха сълзи, че транспортното министерство не им отпуска достатъчно разрешителни за превоз на товари през територията на чуждите държави, че по този начин се блокира външнотърговския стокообмен на страната, че системата за разпределение на разрешителните е изтъкана от корупция, и за какво ли още не. И ето че сега, три седмици след Нова година, разрешителни по граничните пунктове има, но същите превозвачи пак реват - този път, че нямат товари.
Даваме точно толкова разрешителни, колкото са ни поискали превозвачите - заяви Димитър Ганев, директор на ИА Автомобилна администрация към Министерството на транспорта и съобщенията. - Естествено, има съвсем леки ограничения за Австрия и Унгария. Това се налага от квотите, които тези държави са ни отпуснали. Най-голям е транзитът през Австрия, затова и недостигат на транзитни австрийски разрешителни е най-голям. За разлика от миналата година, когато бяха отпускани по 10 австрийски транзитни разрешителни дневно (по 5 на Видин и Калотино), през тази отпускаме по 18 на ден (10 на Видин и 8 на Калотино).
Освен това Ганев сподели, че миналогодишният недостиг на документи за Италия е решен по един доста оригинален начин. При разпределянето на целогодишните безплатни СЕМТ-разрешителни чиновниците дали предимство на онези превозвачи, които представили копия от дългосрочни договори с италиански клиенти. Така квотата от 7400 обикновени италиански разрешителни ще се използва само от фирмите, извършващи епизодични превози до Ботуша.
Квотата на традиционно проблемните разрешителни за обратни товари от Турция си остава без промяна от миналата година - по 20 на ден. Явно нашите превозвачи имат проблеми с намирането на товари в южната ни съседка, тъй като от книжата, отпуснати за три седмици, 12 броя са останали неизползвани. Транспортните ни фирми се оплакват, че не им стигат и разрешителните за превоз на товари от Турция за трети страни. Но те не биха и могли да стигнат, тъй като са само 300 броя за цялата година. Принципът на разпределението им е по едно на фирма - докъдето стигнат. Всъщност всичко това показва, че Турция стабилно си защищава пазара.
В крайна сметка най-големият проблем на превозвачите в началото на годината се оказва липсата на товари. Износът е епизодичен: от време на време се возят малки количества краве сирене за Ливан, както и лекарства от Балканфарма и Софарма за Москва, Киев, Тбилиси. Вносът също мъждука - малко машини и съоръжения от Западна Европа, сухо мляко от Швейцария и Германия, чат-пат свинско месо от Германия и Холандия... Най-щастливи са фирмите, уредили се да возят помощите от Европейския съюз най-вече за Косово.
Борбата между превозвачите за всеки тон товар се води с всички средства. Липсата на клиенти и свръхпредлагането на автомобилен тонаж свали цените на превозите (навлата) - с около 500 долара за среден курс (примерно до Мюнхен) в сравнение със същия период на миналата година.
Освен у нас номерът с подбиването на цените от известно време вече се прилага и на западния пазар при търсенето на обратни товари. За някои по-малки фирми това може и да е икономически обосновано, но като цяло уронва престижа на българския международен автомобилен транспорт, носи загуби на по-големите превозвачи и съответно намалява притока на валута в страната.
Система за защита на превозвачите от нелоялната конкуренция и най-вече за защита на минималните превозни цени няма. Според експерти, причина за тази анархия на българския транспортен пазар е липсата на транспортна борса. Борса, свързана с информационните банки за товари в Западна Европа. Нищо че за създаването й се говори от десетина години.
Съюзът на превозвачите на практика съществува само на книга, и то дотолкова, доколкото да уреди членовете на управленските си структури в комисията за разпределяне на целогодишните СЕМТ-разрешителни.
Другата структура, призвана да брани интересите на бранша и да съдейства, особено пред Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) в Женева и пред международните митнически органи, е Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ). Само че през последните години тя се оформи като търговец на тир-карнети, и нищо повече.
Не е за учудване тогава, че все повече превозвачи се оказват завлечени от нелоялни клиенти, фирми фантоми и пр. Казано накратко, след като поръча даден превоз и стоката бъде доставена, поръчителят изчезва, а разходите по превоза остават за сметка на транспортната фирма. Отработен механизъм за събиране на дължимите суми у нас не съществува, а в съдилищата делата се бавят с години.
Поради липсата на работа от второто полугодие на 2000 г. много компании за автомобилни превози не смогват да си изплащат лизинговите вноски за закупените нови автомобили и са принудени да ги връщат. В масова практика се превърна и използването на двойни фактури, като в документалната измама се въвличат и цели фирми и отделни шофьори. Стоката се закупува в чужбина с нормална фактура, излиза от страната, пътува, а на нашата митница се представя фактура с много по-ниска цена от реалната. Допреди петнайсетина години цената на стоката задължително се вписваше в три документа - във фактурата, в товарителницата и в тир-карнета. Логично е, че три документа много по-трудно се подменят или фалшифицират, отколкото един. Но под натиска на търговците, базирайки се на изискването за опазване на търговската тайна, тази практика отпадна.
Поради една или друга причина напоследък подобни измами започнаха все по-често да се разкриват, а превозвачите да се глобяват с тлъсти глоби (над 10 хил. лв.). И схемата бе усъвършенствана. В договора за извършване на превоза сега все по-често се вмъква специална клауза, която гласи нещо от типа: При пристигане (примерно) в ГКПП Калафат водачът да се обади на телефон... Така получателят на товара отива лично на митницата да се разбере с митническите власти, а водачът си гледа само шофьорската работа.
Но това не са неща, които не се знаят и по някои по-високи управленски етажи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във