Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НА МИНИСТРИТЕ НЕ ИМ СЕ ИЗПУСКАТ И ВИК-КОНЦЕСИИТЕ

Подготвяните от правителството промени в Закона за водите, както и нова стратегия за развитие на водоснабдяването озадачиха, меко казано, експертите от бранша и общинските ръководства. Според специалистите, двата документа променят коренно възможностите за развитие на ВиК-дружествата, и то в момент, когато предстои раздържавяването на много от тях.Едно от измененията предвижда единствено Министерският съвет да взима решение за концесиониране на водните предприятия, както и да подписва концесионните договори. За целта той предварително ще бъде упълномощаван от съответните общини чрез сключен между тях договор. Никой обаче не уточнява как ще стане прехвърлянето на пълномощията, след като това противоречи на Закона за общинската собственост и Закона за местната административна власт. Сключването на концесионните споразумения от Министерския съвет на практика ще лиши кметовете от законното им право да се разпореждат с общинската собственост, подчертават експерти.Освен концесионирането на ВиК-дружествата във Варна и Шумен, което в момента е в ход, в по-далечен план предстои отдаването за ползване на още няколко печеливши дружества, сред които тези във Видин, Враца и Монтана. За консултации по процедурите дори са отделени 3.5 млн. щ. долара от водния заем, даден ни от Световната банка.Според друга от корекциите, параметрите на концесията ще трябва да имат подкрепата на 50% от общините в съответния регион. Което пък определено накърнява интересите на по-големите общини. ВиК-дружествата във Варна и Шумен например в момента управляват по около 30% от инфраструктурата. Ако бъдат приети промените в сегашния им вид обаче, те ще имат равен глас с по-малките кметства, които са по десет във всеки един от двата региона.Хора от бранша са обезпокоени и от неясния механизъм за прекъсване и за удължаване на концесионни договори. Друг от проблемите е превръщането на концесионирането в единствена форма за раздържавяване в сектора. Така се премахват възможностите за възникването на водни сдружения при преструктурирането на ВиК, напомнят от Националния комитет за подобряване на водоснабдяването. Техният модел включва създаването на акционерни дружества, в които освен юридически и физически лица да участват и общините.Не по-малки бяха критиките, отправени към новата стратегия за развитие на водоснабдяването в страната, разработена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представена в първоначалния си вариант пред парламентарните групи на НДСВ и ДПС. Становището на Националния комитет за подобряване на водоснабдяването е, че тя не е нищо повече от един доклад, обобщаващ сегашното състояние на сектора. В нея не е разгледано нито какви са нуждите на българското водоснабдяване, нито как ще се решават проблемите при недостиг на вода, нито какво ще е участието на инвеститорите.Проектът за изменение и допълнение на Закона за водите бе подготвен от екип на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите. Той бе внесен в Народното събрание на 28 май, но още не е разглеждан от парламентарните комисии. Първото публично обсъждане на законопроекта е предвидено за 3 септември в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи. Домакин ще е Съюзът по водно дело, чийто председател е народната представителка от НДСВ Христина Петрова. След което думата ще имат депутатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във