Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

На газовата връзка с Гърция й се вижда началото

След години на обяснения и договорки проектът за междусистемната газова връзка Гърция-България най-сетне ще започне да се реализира. Строителното разрешително за българския участък бе издадено през тази седмица и в момента се работи по подготовката на документациите за предстоящите обществени поръчки. Плановете са в оставащите три месеца до края на годината да тръгне възлагането на основните от тях за изграждането на 183-километровия газопровод от Стара Загора до гръцката граница. Става дума за избор на инженер-консултант за доставка на тръби, за работно проектиране, за строителство, за провеждане на археологическо проучване по трасето, както и за възлагане на строителен надзор. Това съобщиха от смесеното инвестиционно дружество "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД (ICGB), което е ангажирано с изграждането на интерконектора. Акционери в него са БЕХ (50%) и IGI Poseidon (50%), в което влизат гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. и италианската енергийна група Edison SpA.

Изпълнението на проекта е обезпечено с държавна гаранция на стойност 110 млн. евро, предвидена в Закона за държавния бюджет, което дава възможност за преференциални условия при финансиране чрез заем. По този повод от ICGB обясняват, че вече са в процес на преговори с международни финансови институции за определяне на преференциите. Индикативната стойност на цялото трасе се оценява на 240 млн. евро, като българският маршрут на тръбата е дълъг около 151 км, а гръцкият - 31 километра. Капацитетът за пренос от Гърция към България е проектиран на 3 млрд. куб. м газ годишно, но в зависимост от пазарния интерес и възможностите на съседните газопреносни системи може да се увеличи до 5 милиарда. Съоръжението ще позволява и обратно подаване - от България към Гърция, с допълнително изграждане на компресорна станция.

Другата голяма новина около газовата връзка е, че след проведения пазарен тест са подписани предварителни споразумения за резервиране на капацитет с търговците, подали обвързващи оферти. Това са пет фирми, като четири от тях са изцяло нови за българския пазар. Договорите за предварително резервиране на капацитет са предоставени на българската Комисия за енергийно и водно регулиране и на гръцкия Регулаторен орган за енергетика (РАЕ) (Гърция) и те трябва да вземат решение по процедурата за освобождаване от правилата за регулирано участие на трети страни до края на октомври 2017-а. Очакванията са окончателното становище на Европейския съюз да бъде получено до януари 2018-а, след което с търговците, резервирали капацитет в газопровода, ще.бъдат сключени споразуменията за транспортиране на синьо гориво.

Колкото до собствениците на приблизително 3800 имота, отчуждени за изграждането на трасето и технологичните площадки, те "са уведомени по надлежния ред чрез медиите и от август 2017-а могат да получат своите обезщетения от областните управи. Учредените сервитути са регистрирани в службите по вписвания към Агенцията по вписванията по местонахождение на имотите, в седем от общо девет засегнати общини. За останалите две - Хасково и Кърджали, вписването на сервитутни права тече в момента", пише в официално съобщение на ICGB.

Facebook logo
Бъдете с нас и във