Банкеръ Daily

Управление и бизнес

МВР: С европейски средства подобрихме контрола на външните граници

МВР е получило европейско финансиране и е осъществило дейности за модернизиране на комуникационните и информационни технологии, свързани с контрола на външните граници. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

Във връзка с миграционната обстановка, през месец септември 2016 г. Министерството на вътрешните работи е изпратило до Европейската комисия проекти с искане за финансиране по Механизма за спешна помощ към Фонд „Вътрешна сигурност“. В резултат били финансирани дейности, насочени към модернизиране на съществуващите комуникационни и информационни технологии, свързани с контрола на външните граници, доставка на превозни средства, осигуряване на оборудване за граничен контрол и наблюдение, наемане на допълнителни гранично-полицейски служители и командироване на екипи от вътрешността на страната, осигуряване на техническа поддръжка и горива за автомобилната и летателната техника, подобряване на условията за задържане на граждани на трети държави в регионалните дирекции на министерството.

Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ са структурите на МВР, бенефициери по изпълняваните дейности. Те са в рамките на грантови споразумения „Подкрепа на усилията на Република България за справяне с миграционния натиск по външните граници“, „Незабавно укрепване на капацитета за интегрирано наблюдение, комуникация и информационни системи на външните граници на Република България“ и „Повишаване капацитета за противодействие на миграционния натиск по българските външни граници“, съфинансирани от Механизма за спешно подпомагане на ЕС по Фонд „Вътрешна сигурност“ и републиканския бюджет.

За реализирането им МВР е обявило поредица от обществени поръчки. Фокус е бил поставен върху надграждането както на капацитета на граничните полицаи за организиране по ефективен начин на дейностите за наблюдение, реакция и граничен контрол, така и на възможностите на българската национална полиция при усилията ѝ да помогне за ефективното контролиране на външните граници с оглед намаляване на мигрантския натиск и предотвратяване незаконното пресичане на границата.

В резултат на направените съществени инвестиции е била развита Интегрираната система за наблюдение на българо-турската граница, закупено е ИТ оборудване, надградени са Националната шенгенска информационна система, както и системата ТЕТРА на МВР - основен начин за комуникация по границите на България. Закупени са високопроходими автомобили за всички областни дирекции на МВР (ОДМВР) по външните граници на страната и за Главна дирекция „Гранична полиция”, уточняват от ведомството.

Осигурените чрез грантовите споразумения специализирано оборудване и иновативни технологии чувствително са повишили ефикасността на защита. "Така постигаме целите за ефективен контрол на външните сухоземни граници на Европейския съюз", уверяват от МВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във