Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МВФ - НА ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА У НАС

На 9 януари 2001 г. в София идва мисията на Международния валутен фонд, която ще провери изпълнението на ангажиментите, поети от правителството по тригодишното споразумение. Шефът на мисията Юха Каконен ще пристигне на 12 януари - три дни след своите експерти.
Представителите на МВФ ще останат тук до 29 януари като основните им задачи са да прегледат макроикономическите резултати, постигнати от страната ни през 2000 г., изпълнението на бюджета и на ангажиментите в областта на фискалната дисциплина. Ще бъдат проверени и резултатите от приватизацията в производствения и финансовия сектор, както и преструктурирането в областта на енергетиката и транспорта. От вниманието на мисионерите на Фонда няма да убегне реформата в социалното и здравното осигуряване и по-точно отражението й върху приходната и разходната част на бюджета за миналата и тази година.
Въпреки големия обем от работа, която хората на Каконен ще имат у нас, едва ли може да се очаква, че при проверката ще възникнат някакви съществени проблеми, свързани с изпълнението на поетите от България ангажименти. Още отсега може да се прогнозира, че в края на визитата си Юха Каконен и правителството ще отчетат, че в страната ни има трайна финансова стабилизация, здрава банкова система, а икономиката ни отчита растеж.
В последните дни на декември правителството обяви, че икономическият ръст за 2000 г. ще бъде около 5% от брутния вътрешен продукт вместо прогнозираните през септември 4.5 процента. Външнотърговският дефицит ще е около 1.2 млрд. щ. долара, а дефицитът по текущата сметка - близо 600 млн. щ. долара. Тези суми се покриват с първоначалните очаквания на МВФ и правителството, още повече че като цяло в платежния баланс на страната има излишък от близо 160 млн. щ. долара. Той се дължи на чуждестранните инвестиции в страната, които към края на 2000 г. са около 1 млрд. щ. долара.
Въпреки големите плащания по външния дълг през 2000 г. - около 1 млрд. щ. долара, България успя да намали общия размер на задълженията си към чуждестранни кредитори от 9 321.7 млн. щ. долара през януари до 9017.1 млн. щ. долара през октомври 2000 година. В същото време валутният резерв нарасна от 3277.3 млн. щ. долара през януари до 3332.1 млн. щ. долара към края на декември миналата година.
Финансовият министър е убеден, че бюджетът за 2000 г. ще бъде изпълнен, независимо че правителството отпусна значителни допълнителни суми за финансиране на общините. Подчинените на Муравей Радев твърдят също, че ангажиментът пред МВФ за постепенно намаляване на просрочените задължения на фирмите към бюджета, към Националния осигурителен институт и към Здравноосигурителната каса е изпълнен, но се въздържат да посочат точни цифри.
Въвеждането на единната бюджетна сметка, която ще спомогне за по-ефективното управление на средствата на държавната хазна, ще бъде сред плюсовете, отчетени от правителството пред Фонда.
Банковият сектор - от една година насам, не създава проблеми при отчитането на поетите пред МВФ ангажименти. Над 80% от активите на кредитните институции са частна собственост. Банковата консолидационна компания приключва процедурата по приватизацията на БИОХИМ, а държавата е предприела необходимите мерки за продажбата и на дела на фонд Земеделие в Централна кооперативна банка, за което поне от две години настоява и Световната банка. На дневен ред е и продажбата на част от държавния дял в Банка ДСК, въпреки че процедурата не е съвсем ясна, както и сроковете за сделката.
Основният проблем на българската реформа си остават енергетиката и транспортът. Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси (ДАЕЕР) предприе първите мерки за демонополизацията на енергийния пазар, като отдели юридически и счетоводно от Националната електрическа компания седем електроразпределителни дружества и регистрира като самостоятелни юридически лица три електропроизводствени предприятия - АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица-Изток 1, ТЕЦ Русе. Препъни-камък обаче си остава преструктурирането на топлоелектрическите централи, които и през 2001 г. ще гълтат значителни субсидии. Преструктурирането на Булгаргаз също не може да се похвали с голям напредък въпреки усилията на ръководството му. Всички направени предложения вече близо година чакат незнайно какво в ДАЕЕР. Финансовото състояние на БДЖ пък е направо критично, тъй като компанията надхвърли с над 40 млн. лева планираната за 2000 г. загуба.
Проблемите в енергетиката и транспорта обаче едва ли ще почернят предстоящите дискусии между Юха Каконен и правителството. Мисията ще приключи с възторжена пресконференция, а месец след това бордът на директорите на Фонда ще гласува България да получи поредния транш от 52.3 млн. Специални права на тираж (68 млн. щ. долара) по тригодишното споразумение. По него до момента страната ни е взела 523 млн. СПТ. Последният транш по тригодишното споразумение ще пристигне през май тази година, като месец преди това мисията на МВФ ще пристигне отново в страната ни, но не за да проверява изпълнението на ангажиментите, а за да започне разговори за сключването на ново споразумение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във