Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МУРАВЕЙ РАДЕВ СВАЛЯ ДАНЪЧНИ ТЕЖЕСТИ

Участието на обикновените граждани и представители на частния бизнес в обсъждането на темата Местна власт и икономическо сътрудничество в Пазарджик бе доста ограничено за сметка на местната администрация и журналисти, привлечени от гостуването на финансовия министър Муравей Радев. От него присъстващите научиха, че ще бъде определена нова група дълготрайни материални активи, чийто срок на амортизация да е по-кратък, и че челно място в нея могат да заемат компютрите.
По въпроса за акцизите, финансовият министър смята, че намаляването им засега е немислимо, тъй като максималният им размер у нас е доста по-нисък от този на минималните ставки за Европейския съюз. Тенденцията е акцизните плащания да се изравнят с европейските стандарти.
Представители на лекарското съсловие изразиха мнение, че частните и държавните здравни заведения не са равнопоставени пред данъчното законодателство. Медицинската апаратура за частните болници не е освободена от вносните мита. От тази привилегия сега се ползват само държавните лечебници. Както поясни Муравей Радев, болниците на бюджетна издръжка имат натрупани задължения в размер на 60 млн. лв. и ще продължат да се ползват с данъчни облекчения и през 2001 година. Но в бъдеще всички здравни заведения в страната ще се облагат по един и същи начин.
Предложението икономически изостаналите райони да се ползват с облекчен данъчен режим не се хареса на финансовия министър. Финансовото министерство е по-склонно да намали повсеместно данъчната тежест. Намеренията са от следващата година данък печалба за по-големите фирми да бъде сведен до 15%, а не, както е сега - 20 процента.
Единодушно бе мнението, че механизмът за ползване на данъчен кредит по ДДС не е ефективен. Муравей Радев обясни, че проблемите идват от някои от контрагентите, които не са регистрирани по ДДС, и посъветва бизнесмените да проверяват партньорите си по ИНТЕРНЕТ дали отговорят на тези условия. Далеч по-логична изглежда идеята, която обсъжда финансовото министерство - всяка регистрирана фирма директно да се разплаща с бюджета, а не да начислява ДДС на своя партньор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във