Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЪКИТЕ НА ОТЕ, ИЗГЛЕЖДА, ЩЕ СВЪРШАТ СЛЕД ТРИ ДНИ

Специалисти по търговско и корпоративно право са убедени, че на второто си заседание, насрочено за вторник, 9 януари, Върховният административен съд (ВАС) ще отхвърли жалбата на турския Румели Телсим консорциум срещу комисията, организирала търга за втори GSM-оператор и недопуснала турците до участие в него. Комисията бе председателствана от Иван Таушанов, който е и председател на Държавната комисия по далекосъобщения (ДКД). Съгласно решение на Министерския съвет тя бе натоварена да организира и проведе търга за втория GSM-оператор, спечелен от гръцката телекомуникационна компания ОТЕ с предложените от нея 135 млн. щ. долара. Румели Телсим Консорциум не бе допуснат до участие според уведомително писмо, подписано от Таушанов, но без дата и печат. Това е и един от основните аргументи на турците да оспорят неговата валидност.
ВАС даде ход на делото по жалбата на Румели Телсим на 29 декември миналата година. Тогава бе представен протоколът на комисията, ръководена от Таушанов, с решението за отстраняване на турската компания от наддаването. Магистратите обаче решиха да уважат искането на адвоката й Пламен Ялнъзов за отсрочка на процеса, тъй като от Румели Телсим не са имали възможност предварително да се запознаят с документа.
Според юристите на ДКД, комисията, провела търга, е създадена по чл.45 на Закона за далекосъобщенията, няма собствена администрация и затова уведомителното й писмо за отстраняването на турската фирма е без печат. Но основният коз на хората на Иван Таушанов е, че не са получили от Румели Телсим консорциум официален документ, който да удостоверява, че заедно с партньорите им от финландската фирма Сонера имат обща компания, регистрирана според изискванията на българското или на турското законодателство. Вместо съдебна регистрация на това партньорство южните ни съседи са приложили нотариално заверен договор за съвместна дейност, обединяващ ги в консорциум, което е гражданско, а не търговско дружество. В същото време от комисията са категорични, че в документите за участие в търга има изрична клауза кандидатите да са юридически лица. Освен това, както се твърди, договорът за създадения консорциум е бил подписан от едно и също лице и за двете страни.
ОТЕ настоя да бъде привлечена към делото с мотива, че е заинтересована страна. Искането й бе зачетено от съда и нейни представители присъстваха в съдебната зала на първото заседание, проведено на 29 декември. Сега дори и при неявяване на една от страните ново отлагане може да няма, защото за първото заседание те са били редовно призовани и на делото е дадено ход. Ако магистратите отхвърлят на 9 януари жалбата на Румели Телсим консорциум, всички юридически пречки пред победителя в наддаването за втория GSM кажи-речи ще отпаднат. Решението на Министерския съвет, с което ОТЕ е утвърдена за победител в търга и се разпорежда на ДКД да й издаде лиценза, е от 21 декември и предстои да бъде публикувано в Държавен вестник. Актът на кабинета подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок след публикацията. Издаването на лиценза може да бъде спряно или забавено единствено от постъпила в този период жалба от останалите участници в надпреварата. Адвокат Пламен Ялнъзов не пожела да каже дали Румели Телсим ще обжалва решението на Министерския съвет, но отбеляза, че няма забележки по резултатите и процедурата от самия публичен търг.
Представители на италианския комуникационен лидер ТИМ, най-сериозният конкурент ОТЕ в търга, също обявиха веднага след приключването му, че нямат никакви забележки към начина на неговото провеждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във