Банкеръ Daily

Управление и бизнес

МСП могат да са в основата на засилване на сътрудничеството с Израел

.Виолет Дяченко и Бойко Таков са обсъдили възможностите за засилване на стокообмена между двете страни

За засилване на сътрудничеството в областта на търговията се договориха представители на Държавата Израел и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съобщиха от агенцията. Изпълнителният й директор д-р Бойко Таков е разговарял днес със заместник-ръководителя на мисията на Държавата Израел у нас г-жа Виолет Дяченко. Двамата са обсъдили възможностите за засилване на стокообмена между двете страни.

"Една от важните за нас теми - интернационализацията на малките и средните предприятия, беше във фокуса на разговорите. Искаме да намерим общ език между компаниите, да организираме бизнес мисии до Израел", коментира д-р Таков. Той съобщи и за намерението за подписване на меморандум за сътрудничество. Държавата Израел желае да развива и заздравява икономическото, технологичното и търговско сътрудничество, както и да стимулираме иновациите и икономическия растеж е от полза и за двете държави.

Очакванията са да се създаде още по-благоприятен бизнес климат за установяването на устойчиви отношения между израелските и българските предприятия. Предстоят по-нататъшни разговори в тази посока.

Израел е важен и перспективен външнотърговски партньор на България. Българо-израелските търговско-икономически отношения имат дългогодишна история и се развиват положително на база на добре изградената договорно-правна база. Активната размяна на визити между двете страни е от голямо значение за разширяването на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, инвестициите, търговията и туризма.

Ефективна роля за подпомагане на контактите между фирмите от двете страни и за провеждането на различни бизнес форуми играят Израело-българската търговска камара (създадена през май 1989 г., със седалище в Тел Авив) и Българо-израелската търговско-промишлена палата (създадена през април 1993 г., седалище в София).

През последните години стокообменът между България и Държавата Израел се развива динамично, като се регистрират по-високи обеми в сравнение с предходното десетилетие и диверсифициране на структурата, която обаче подлежи на по-нататъшно оптимизиране и обогатяване предвид експортните възможности на двете страни.

По предварителни данни двустранната търговия между България и Израел за миналата година възлиза на 126.4 млн. щ.д., отчитайки спад от 30%, в резултат на намаление както в износа, така и във вноса. Това показват данните от Министерството на икономиката. Българският експорт е на стойност 78 млн. щ.д. (36.7% спад), а реализираният импорт е 48.4 млн. щ.д. (15.7% спад). Намалението в българския износ се дължи на значителното намаление в продажбите на нефтени масла за Израел (100%), както и на други стоки като дамаджани, бутилки, флакони, буркани (49.6%), столове и седалки (20.6%), мебели (15.4%) и хлебарски изделия (55.2%). По вноса също се наблюдава сериозен спад при нефтените масла (100%), а също и при пластмасови плочи, ленти и др. (32.5%) и лещи, призми и огледала (21%).

Допълнителни възможности за увеличаване на взаимната търговия предоставя ратифицираното на 23 октомври 2012 г. от Европейския парламент Споразумение за асоцииране за оценка на съответствието и приемане на промишлените продукти (ОСП) с Израел - рамково споразумение, което признава израелските стандарти за равностойни на европейските стандарти.

Структурата на износа/вноса е твърде разнообразна, но предвид експортните възможности на двете страни, подлежи на оптимизиране и обогатяване, отбелязват от икономическото министерство.

За периода 1996-2017 г. са отчетени 270.7 млн. евро инвестиции от Израел. Най-високи стойности на ПЧИ са отчетени в годините преди настъпване на световната икономическа и финансова криза. Най-атрактивни за израелските инвеститори са секторите: "Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги", "Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, лични вещи и стоки за домакинството" и "Строителство", които формират две трети от общия размер на инвестициите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във