Банкеръ Daily

Управление и бизнес

МРРБ осигурява над 4.5 млн. лв. за изработване на общи устройствени планове на общини

Малко над 4.5 млн. лв. са предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансово подпомагане на общини за изработването на общи устройствени планове (ОУП) през тази година, съобщиха от регионалното министерство. Съгласно Закона за устройство на територията на министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено разпределянето на предвидените в държавния бюджет средства за изпълнение на тази дейност, както и осъществяването на методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на общи устройствени планове.

На интернет страницата на министерството са публикувани документите, указващи реда и условията за финансиране, като всички параметри се определят в споразумение между МРРБ и общините.

Сумите за финансово подпомагане са с включен данък добавена стойност и се изчисляват процентно от договорените цени между общините и избраните изпълнители, според категорията на общините, които са разделени на три групи. За големите общини от първа група се изплащат 50% от договорената сума, но не повече от 164 048 лева. За общините от втора и трета категория, попадащи във втора група, се изпаща 65% от договорената сума, но не повече 142 650 лева. За трета група, в която са  общини от четвърта и пета категория, се покриват 80% от сумите, но не повече от 121 253 лева. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира както общините, които през тази година започват дейности по изработка на общи устройствени планове, така и тези, които са кандидатствали след 2016 г., но не са сключили споразумение с министерството до изтичването на бюджетната 2020 година. Допуска се и финансиране на общините, които са сключили договор с изпълнител след 2014 г., но чието действие не е приключило. Финансова помощ се предвижда и за общините, попадащи в обхвата на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Процедурите, свързани с осъществяване на финансови трансфери, се изпълняват съобразно сключените споразумения и са в пряка зависимост от активността на местните власти.

Към момента 147 общини в България разполагат с одобрени актуални общи устройствени планове за цялата им територия.

В периода 2014-2020 г. за дейността по финансово подпомагане изработването на общи устройствени планове на общини от Министерството на регионалното развитие и благоустройството са предоставени трансфери в размер на малко над 18.2 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във