Банкеръ Daily

Управление и бизнес

МРРБ е извършило аерофото заснемане на над 4 хил. дка свлачища

В изпълнение на проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото заснемане и е изработен цифров модел и инженерно-геоложка картировка на терена на 4 044.1 дка свлачища. Това е станало в три области на страната: в с. Джулюница (община Лясковец, област В. Търново), с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен) и с. Орсоя (община Лом, област Монтана). Заснемането е необходимо при провеждането на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и служи за основа при отразяването на резултатите от тях.

На всички свлачища са изградени контролно-измервателни системи, съставени от една или комбинация от две или три мониторингови мрежи. Става въпрос за стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации, хидрогеоложки наблюдателни мрежи (пиезометрични сондажи) за установяване режима на подземните води и инклинометрични сондажи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачищата. Данните от измерванията на контролно-измервателни системи ще дадат информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси.

Проектът е на стойност 2 500 924 лв., от които 2 125 785.40 лв. са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138.60 лева. Реализира се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг и събиране на данни, необходими на компетентните органи за вземане на правилни решения и за предприемане на действия за ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия за недопускане на бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората.

Facebook logo
Бъдете с нас и във