Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МОТАЕНЕТО ОКОЛО ДУНАВ-МОСТ II ПРОДЪЛЖАВА

Докато България крета стъпка по стъпка за реализацията на проекта за изграждане на Дунав-мост II при Видин - Калафат, който е част от IV трансевропейски транспортен коридор, Румъния не дреме, а работи в съответствие с транспортната си политика. Букурещ, който десет години работеше срещу съоръжението, накрая се съгласи, като демонстративно заяви, че няма да пречи, но и няма да помага. Сега се оказва, че нещата не стоят точно така.
На завършилата преди няколко дни в Букурещ сесия на Смесената работна група N5 за координиране на въпросите, свързани с експлоатацията и обслужването на моста, румънската страна информира българската за желанието си да развие и модернизира железопътната линия Крайова - Калафат. Модернизацията щяла да се състои в електрификацията и внедряването на автоматизация за управление на движението на високоскоростни влакове по линията в съответствие с изискванията на Европейския съюз. По настояване на Букурещ намерението е включено в съвместния протокол, с което става международно признат проект и поради това Румъния започва да действа за набирането на международно финансиране за него, включително и за безвъзмездна помощ от фондове на Европейския съюз като ФАР и ИСПА. Целта на северната ни съседка е да приключи с модернизацията на линията до 2006 г., когато се очаква да бъде изграден и мостът. Дотогава трябва да бъде изцяло обновен и първокласният автомобилен път Арад - Крайова - Калафат.
В същото време България води люта битка за осигуряването на финансиране на изграждането на Дунав-мост II. Според предварителните проучвания необходимата сума е 180 млн. евро. На 8 декември миналата година с ЕИБ бе сключен договор за заем на 50 млн. евро. Има постигната договореност, в зависимост от нуждите, банката да отпусне още 20 млн. евро заем. Започнаха и предварителните проучвания на земните пластове, където ще се положат основите на съоръжението. Те се финансират по линия на Пакта за стабилност: френското и германското правителства дариха съответно 500 хил. евро и 470 хил. евро. Предприсъединителният фонд ИСПА отпусна безвъзмездно за проектирането на моста 4.998 млн. евро - 85% от необходимата сума. Останалите 900 хил. евро ще трябва да осигури българският бюджет, а още около 124 млн. евро засега се движат в сферата на пожеланията.
Така през 2006 г. България може и да се похвали с един изграден мост, към който от нейна територия води една стара жп линия и тесен криволичещ автомобилен път. А Румъния ще има изцяло изградена железопътна и автомобилна инфраструктура, която ще привлича превозвачите през нейна територия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във