Банкеръ Daily

Управление и бизнес

МОСВ ще проверява управлението и контрола на язовирите "Копринка" и "Жребчево"

Върховна административна прокуратура (ВАП) възлага проверка за управлението и контрола на водовземане и ползване на водите от язовирите "Жребчево" и "Копринка" на министъра на околната среда и водите.

Във ВАП е образувана преписка по сигнал от Българска федерация по риболовни спортове и граждани на Община Нова Загора. В сигнала се излагат проблеми, свързани с намаляване на нивото на водите в язовир "Жребчево", поради системното му и неправомерно източване за частни цели, и за липса на разходомерни устройства на входа и на изхода на язовира, въпреки дадени такива предписания на Министерството на околната среда и водите.

Посочено е също, че са отпускани количества вода от язовир "Копринка" за напояване по направление Стара Загора, но същите не са били оползотворени по предназначение, а за други цели.

Проверката, която екоминистерството предстои да извърши, следва да изясни всички въпроси относно данните в сигнала, свързани с управлението и контрола на водовземане и ползване на води от посочените язовири "Жребчево" и "Копринка", наличието на незаконни действия в тази връзка, както и реализация на административна и административно наказателна отговорност, при установяване на данни за това.

„Констатациите на МОСВ, данните за допуснати нарушения на съответните нормативни и други актове, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, както и наложените санкции, следва да бъдат отразени в доклад, който да бъде пратен във ВАП в най-кратък срок“, се казва още в съобщението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във