Банкеръ Daily

Управление и бизнес

МОСВ И БСК с обща цел срещу незаконните превози на отпадъци

Министерството на околната среда и водите и Българската стопанска камара подписаха меморандум за сътрудничество при превозите на отпадъци за и от България. 

Документът предвижда сътрудничество между МОСВ и БСК с цел недопускане на незаконни превози на отпадъци от и за страната, както и ефективно прилагане на нормите на екологичното законодателство. В тази връзка двете институции ще обменят информация, идеи, опит и статистически данни, ще разработват съвместни проекти и инициативи, и ще съорганизират форуми, конференции, семинари, обучения и работни срещи.

Съгласно Меморандума, при възникнали трудности при прилагането на действащото законодателство във връзка с трансграничните превози на отпадъци, екоминистерството се ангажира да предприеме с воевременни действия за изменение на нормативната уредба, без да се засяга функционалността й за целите на контрола.

Чрез диалог и сътрудничество между МОСВ и представителите на бизнеса можем да постигнем положителни резултати в превенцията на незаконните превози на отпадъци“, заяви след подписването на документа екоминистърът Емил Димитров.

От своя страна, стопанската камара ще участва активно в процесите по съгласуване, консултиране и информиране на заинтересованите страни за осигуряването на по-доброто администриране на процесите. Организацията ще оказва реална подкрепа на диалога за облекчаване на бизнеса. По нейно настояване, уведомлението може да бъде направено от получателя, а не от превозвача, което намалява административния натиск върху тази дейност.

БСК и МОСВ подписват Меморандума, водени от:


  • интересите на държавата и на икономическите оператори, осъществяващи трансграничен превоз на отпадъци за и от Република България,

  • разбирането, че чрез диалог и сътрудничество между МОСВ и представителите на бизнеса могат да бъдат постигнати положителни резултати в превенцията на незаконните превози на отпадъци,

  • желанието да обединят своите усилия за осъществяване на съвместно сътрудничество в областта на превозите на отпадъци.

БСК е бизнес организацията, която има водеща експертиза в областта на околната среда и, в частност – по проблемите, свързани с транспортирането на отпадъци. Ето защо, подписаният днес документ е естествено следствие от многогодишните ни усилия да приведем българското законодателство и практика към европейските и световни стандарти, без да ги надхвърлят, така че да бъдат съхранени и интересите на икономическите оператори, ангажирани с тази дейност“, посочи от своя страна председателят на БСК Радосвет Радев.

Той изрази надежда, че в максимално бързи срокове ще започне изпълнението на заложените в Меморандума съвместни дейности.

Меморандумът е безсрочен и може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие, отправено от всяка от страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във