Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Морският туризъм отчете по-ниски печалби през летния сезон

Оптимистичните числа, които излизат от Министреството на туризма за деветмесечието малко се разминават с това, което показват някои от най-големите ни черноморски курорти. Приходите и разходите се сближават като стойност при тези дружества, което пък свива и печалбите им - и това не може да компенсира дори активния летен сезон.

Финансовите резултати на големите ни курорти на българското Черноморие не дават основание за оптимизъм - нито за мениджърите, нито за акционерите. Напук на оптимизма на статистиката (за увеличение на приходите от туризъм и на броя на посетителите), основните ни черноморски курорти не могат да скрият и проблемите си. А те бяха видими през целия летен сезон - метеорологични, фалит на британския туроператор Томас Кук и други от този род. Зад печалбите прозират и свитите приходи на туристическите дружества.

Третото (лятно) тримесечие носи печалби за фирмите, които работят по Северното Черноморие, но като цяло за деветмесечието резултатите им са по-слаби в сравнение с добрия летен сезон на миналата година.

За периода между януари и септември печалбата на

к.к. "Албена"

спада с 11% на годишна база - до 16.65 млн. лв., според данните в неконсолидирания отчет на дружеството. То обаче губи около два милиона от положителния си финансов резултат спрямо лятото на 2017-а, след като и продажбите спаднаха. По-високите приходи от дивиденти също помогнаха печалбата да не се сви още.

Тъй като четвъртото тримесечие обикновено е по-слабо за туристическото дружество, то може да се очаква положителният финансов резултат да е по-нисък за цялата 2019 година.  

Приходите от дейността на "Приморско клуб" ЕАД, дъщерно дружество на "Албена" АД, което управлява "ММЦ Приморско", са нараснали до 7.29 млн. лв., като с най-голям дял са приходите от продажба на пакетни туристически услуги. Разходите също са повече, като се увеличават по-осезателно от паричните постъпления. Това пък е причината нетната печалба да намалее почти двойно - до 752 хил. лева. Вземанията, както при компанията майка, така и при "Приморско клуб", нарастват.

В края на миналата година пловдивският бизнесмен Георги Гергов продаде комплекса

"Слънчев ден"

до Варна. Бившият президент на футболен клуб "Ботев“ и настоящ член в борда на директорите му Ангел Палийски е новият собственик.

Приходите от продажбите на основните услуги от специализираната в конгресен туризъм и балнеолечение фирмата за деветмесечието са намалели над два пъти спрямо същия период на миналата година. А тъй като и разходите по дейността (за материали, външни услуги, възнаграждения) са повече, то дружеството завърши периода на загуба от 4.57 млн. лева. В края на септември миналата година "Слънчев ден" беше на печалбата от 3.68 млн. лева.

От началото на финансовата година дейността на

"Златни пясъци" АД

е била подчинена на подготовката и провеждането на туристическия сезон. Сезон лято 2019 за дружеството започна през месец май с обичайните си нива на заетост от последните години. Туристическата дейност е обичайна за "Златни пясъци" АД, което управлява едноименния черноморски курорт.

Дружеството е специализирано в предоставяне на хотелиерски услуги, строителство, продажба на недвижими имоти, поддръжка на инфраструктура, разпределение и снабдяване с електрическа енергия и питейна вода в курортен комплекс "Златни пясъци". Компанията извършва тези услуги чрез дъщерните си фирми - "ЕРП Златни пясъци" АД, "Паркстрой Златни пясъци" ООД, "Голден Трейдинг" ООД, "ВиК Златни пясъци" ООД, "ЕСП Златни пясъци" ООД.

Тези основни направления в дейността на дружеството са с подчертано сезонен характер. И естествено реализираните приходи и направените разходи се признават в периода на възникването им -  за "Златни пясъци" предимно в периода между май и октомври.

През третото тримесечие, което съвпада с активния летен сезон, дейността на дружеството е била подчинена на осъществяването на обичайната му дейност. Основните рискове и несигурности са свързани с търсенето на туристическа услуга по българското Черноморие, което е в зависимост от икономическата обстановка в Европа,  както и от политическата обстановка в Русия (един от основните ни пазари) и в Близкия изток (където са някои от нашите конкуренти в бранша).

Приходите от продажби по оперативни сектори са 21.78 млн. и леко са се повишили спрямо края на септември миналата година. С най-голям принос са продажбите на ел. енергия и туристически услуги. Другите парични постъпления са от доставката на вода, ползване на инфраструктурата и наеми. Но общите приходи на дружеството са намалели през деветмесечието.

Разходите също са нараснали, като са почти колкото приходите на компанията. В резултат от това нетната печалба на фирмата за периода от януари до септември се свива до 322 хил. лв. при 1.65 млн. лв. година по-рано. Като следствие от това паричните средства са намалели, но пък вземанията (основно от свързани предприятия и от клиенти и доставчици) са нараснали.

Капиталът на дружеството се контролира от софийските фирми "Златни" АД с дял от 63.84% и "С-Травел" ЕАД - с 28.75% от книжата с право на глас.

Приходите от дейността на

"Свети свети Константин и Елена холдинг" АД

са се свили значително - до 4.67 млн. лв., разходите са почти на същото ниво, а като резултат от това и печалбата е намаляла и в края на септември е само 660 хил. лева.

От началото на тази година дружеството придоби оперативни концесионни права, предоставени му по силата на договори с Министерството на туризма от август 2018 година за експлоатация на четири морски плажа и принадлежностите им (прилежаща акватория, преместваеми обекти и необходимата за тях техническа инфраструктура) на територията на к.к. "Св. св. Константин и Елена". Договорите са със срок на действие 15 години, като може да се продължава при условията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Вземанията на фирмата са намалели, което пък позволява да се увеличат паричните средства в брой и в депозити.

Общите приходи от дейността на

"Слънчев бряг" АД

продължават да намаляват. През деветмесечието на тази година, в т.ч. и летният активен сезон, те са в размер на 2.90 млн. лева. Изключението са само паричните постъпления от предоставени услуги (от наеми и достъп за ползване на инфраструктурата и от ползване на транспортната инфраструктура) и продажба на промишлена вода, които растат на годишна база. Те обаче не успяват да компенсират общия спад на приходите.

И през тази година основната дейност на "Слънчев бряг" АД е поддържането на инфраструктурата на едноименния черноморски курорт, което от ключово значение за функционирането на отделните туристически обекти в него. От началото на 2009 г. дружеството има проблеми със собствениците на тези обекти за плащането на такса за поддръжката на инфраструктурата, което се отразява и върху приходите на туристическото дружество.

През деветте месеца на тази година в основната си част разходите на "Слънчев бряг" АД са за материали и външни услуги, свързани с поддръжката на курортния комплекс (ел.енергия, гориво, реклама, застраховка, резервни части, ремонти и др.). На годишна база тези суми са се увеличили. Повече са харчовете и за възнаграждения на персонала и за социално осигуряване, както и за местни данъци и такси, командировки, съдебни разноски и други подобни.

В тази ситуация туристическото дружества завърши деветмесечието със загуба от 137 хл. лв. при печалба от 295 хил. лв. преди година.

Това е последният голям черноморски курорт, който все още е държавна собственост. Чрез Министерството на туризма тя контролира 75% от капитала, като другият по-голям акционер е бившият приватизационен фонд "Слънчев бряг холдинг" АД, който има дял от 10.02 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във