Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Морският пространствен план е публикуван за обсъждане

Добро състояние на морската среда, богато биологично разнообразие, възстановени и опазени морски екосистемни услуги и културни ценности, иновативна и конкурентна Синя икономика. Това предвижда проектът на Морския пространствен план на България 2021-2035 г., публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Визията е насочена към осигуряване на предвидимост и сигурност в морските пространства, координация и синергия между ползванията и намаляване на вредните въздействия от човешката дейност. Предвижда се сътрудничеството между управлението, науката и икономиката да създаде нови знания и култура, услуги и биотехнологии в подкрепа на Синия растеж и подобреното благосъстояние на местните общности.

Стратегическият документ дава насоки за по-добро взаимодействие между акваторията и прилежащата територия и координиране на дейностите в морските сектори. Съобразен е както с националните и регионални стратегически документи, така и с приоритетите на съответните общини. Планът не предвижда промяна в начина на трайно ползване на крайбрежните територии, които са обект на общите устройствени планове на черноморските общини, както и инвестиционни инициативи или ново строителство по реда на нормативната рамка за устройство на територията.

Документите към Морския пространствен план, в това число Доклада за екологична оценка, са публикувани в секция „За обществено обсъждане“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Информация може да бъде намерена и на Портала за обществени консултации.

Коментари, становища и предложения по тях могат да бъдат представяни в 30-дневен срок. След изтичането му резултатите от обсъждането ще бъдат публикувани на интернет страницата на министерството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във