Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МОРЯЦИТЕ НЯМАЛО ДА БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЯНИ СЛУЖЕБНО

Шефовете на Националният осигурителен институт (НОИ) и Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН) - Йордан Христосков и доц. Петър Бояджиев, подписаха Методика за начина и реда за служебно разпределение на лицата в професионалните пенсионни фондове. Документът е съгласуван и приет от двете държавни институции преди седмица. До няколко дни се очаква с методиката да бъдат запознати представителите на всички пенсионни дружества, които са регистрирали свои професионални фондове.
Съгласно одобрената методика на служебно разпределение подлежат всички работещи в 1-ва и 2-ра категория, които в определения от закона срок - 31 януари 2001 г., не са избрали в кой професионален фонд да бъдат осигурявани. В периода между 1 и 20 февруари всички пенсионни дружества, които имат професионални фондове, ще трябва да депозират събраните от тях заявления в НОИ, обясни служител на осигурителния институт. Хората, които не са подали заявление за избор на фонд, ще бъдат разпределени служебно. Същата процедура предстои и за тези, които са подали заявления за няколко различни професионални фонда. НОИ ще направи служебното разпределение не по-рано от един месец, след като получи заявленията, предвижда приетата методика. Според експертите това означавало едва към средата на март. След уточняване на крайния брой осигурени по фондове в рамките на една-две седмици НОИ ще прехвърли събраните от тях средства в индивидуалните им партиди, заяви преди време пред в.БАНКЕРЪ управителят на осигурителния институт Йордан Христосков. При най-оптимистичния сценарий парите на осигурените ще са по сметките им в лицензираните професионални фондове в началото на април.
Самото служебното разпределение ще се извършва от комисия, която ще включи по един упълномощен представител на НОИ, ДАОН и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), предвижда още утвърдената методика.
Групата, която подлежи на разпределение, ще се формира, като се съпоставят данните от картотеката на осигурените лица по професионални фондове и персоналния регистър в НОИ на осигурените лица, работили при условията на 1-ва и 2-ра категория труд, които са подлежали на осигуряване по този параграф най-малко четири месеца. В служебното разпределение няма да бъдат включени лицата, които работят при тежки условия на труд, но вече са пенсионери на основание изслужено време и старост. От съвкупността за служебно разпределение се изключват и подалите заявления, в чиито данни има несъответствия с персоналния регистър, уточняват още осигурителните експерти.
Според данните на НОИ работещите у нас при условията на 1-ва и втора категория труд са около 130 000 души. Около 80-90 хил. от тях вече са направили своя избор. Това означава, че подлежащите на служебно разпределение ще са около 40-50 хиляди. Според изчисления на пенсионните дружества обаче тази цифра ще е поне 60-70 хил., тъй като се очаква приблизително 20 000 от заявленията да са дублирани.
На всекиго по равно е приетият от НОИ и ДАОН принцип за служебното разпределение на осигурените между професионалните фондове. Преди това обаче въпросните лица ще бъдат разпределени в подгрупи по категория на труд, пол, възраст, така че във фондовете да постъпят хора от всички категории осигуряващи се. След формирането на подгрупите, те ще се разпределят на принципа на случайния избор.
За резултатите от служебното разпределения членовете на комисията ще подпишат протокол. В седемдневен срок след приключване на служебното разпределение НОИ ще предостави списъците за всеки фонд на управляващото го дружество.
Мнението на всички работещи в системата на задължителното допълнително пенсионно осигуряване е, че избраната методика е прецизна. Всъщност преди да бъде окончателно приета, тя е съгласувана с представители на Асоциацията на пенсионните дружества. Има обаче и скептици, които предричат пробойни при служебното разпределение на осигуряваните при тежки условия на труд. Но управителят на НОИ Христосков е убеден, че изненади не могат да се очакват, тъй като всички казуси са перфектно регламентирани в закона. Съществувала дилема за моряците, които са на път и не са имали възможност през последните няколко месеца да попълнят заявления в кой фонд да бъдат осигурявани. Те ще могат да упражнят своя избор, когато се завърнат на сушата, уточни Христосков. Все пак било необходимо да изпратят предварително радиограма, че желаят сами да определят къде да бъдат осигурявани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във