Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МОМИНА КРЕПОСТ ЩЕ ЗАЛАГА НА ИЗНОСА

Макар и с невисоки темпове на растеж, но с доброто качество на продуктите и не на последно място - със структурните промени в ръководството и собствеността, фирма Момина крепост се утвърди през последните години на пазара на пластмасови изделия.
След няколко сделки през миналата и тази година Софарма АД стана най-големият акционер в дружеството - към 30 юни участието на фармацевтичната компания е 46.44 процента. Освен нея Хидроизомат АД, София държи 19.20%, а Индустриален холдинг - Доверие АД, София е с 5.07 на сто.
Промените намериха отражение и в съвета на директорите, който в момента се състои от трима членове: Огнян Донев, Минко Минков и Румян Цонев, който бе преизбран за изпълнителен директор и за представляващ дружеството.
През април тази година акционерите на Момина крепост гласуваха за увеличение на капитала му до 1.691 млн. лева. То се извърши със собствени средства чрез издаване на 1 409 320 нови акции с номинал от 1 лев. А от 30 септември (вторник) те ще бъдат качени за търговия на БФБ-София.
Момина крепост е създадена през 1966 година. Съществен дял от дейността на фирмата заемат производството и търговията с медицински пластмасови изделия за еднократна употреба. То започва през 1984 г. по лиценз от германската фирма MANNESMAN - DEMAG. Днес компанията произвежда широка гама продукти, предназначени за различни области на медицината - хирургия, урология, интензивна терапия, гинекология, гастроентерология, диагностика, анестезиология, педиатрия и др.
Изделията на Момина крепост са отличени със знак за качество и безопасност - СЕ. Въведени са и сертифицираните системи за качество ISO 9001:2000 и ISO 13 485, както и ГОСТ Р (съответствие на стандартите, прилагани в Русия) и GMP (Добра производствена практика).
Търговската дейност
заема водещо място в цялостната работа на фирмата. На вътрешния пазар тя работи с дистрибутори, които реализират 100% от медицинските изделия и над 65% от пластмасовите изделия с общо предназначение. Все още по-голям дял от продажбите - около 66%, се осъществяват в България, и то предимно продуктите, предназначени за медицината. Увеличаването на експорта има сериозен потенциал и дава възможности за постигане на по-добри резултати.
Компанията изнася предимно в страни от Европа, като най-голям е делът на Украйна, Русия и Сърбия. Очакванията са чрез акционера си Софарма Момина крепост чувствително да разшири географското си присъствие, а и да увеличи количеството на продаваните изделия. Макар че това съвсем няма да е лесно. Изключително голямата конкуренция на пазара на медицински изделия и масовото навлизане на стоки от Китай с ниска себестойност влияе крайно неблагоприятно върху цените и се стига дори до затваряне на завоювани ниши. Засега българските стоки се продават по-добре в страните от бившия Съветски съюз и на Балканите. Епизодично добри попадения има и в някои африкански държави. Маркетингът на фирмата все още не е на необходимото ниво, а участието й на специализирани изложения - всяка година само на Булмедика и епизодично в Дюселдорф, е крайно недостатъчно.
Перспективите
Приоритет в дейността на предприятието за 2008 г. са увеличаването на пазарният й дял и разширяване на износа. Неслучайно в бизнес програмата на дружеството е записано увеличаването на продажбите на спринцовки с 20-30 процента. Има се предвид, че то вече може да разчита на опита и на дистрибуторската мрежа на Софарма.
Заложеният ръст в продажбите е от 10-15% (7.2-7.5 млн. лв.), очаква се и увеличение на печалбата с 4-5% спрямо 182 хил. лв. положителен финансов резултат за 2007 година. До края на тази година сред основните рискове, влияещи върху дейността на предприятието, ще са постоянният натиск на клиентите за работа с отложено плащане, колебанията на цените на основните материали, конкуренцията на стоките от Китай и нестабилността на щатския долар.

КАРЕ
Момина крепост отчете 17% спад в приходите от продажби за първото полугодие на годината и те достигнаха 2.649 млн. лева. На вътрешния пазар са реализирани стоки за 1.853 млн. лева. Разходите за дейността възлизат на 2.717 млн. лв. при 3.305 млн. лв. година по-рано. Нетният финансов резултат на компанията остава положителен за периода, но намалява до 47 хил. лв. (доход на една акция 0.17 лв.) спрямо 48 хил. лв. за същия период на 2007 година.
За шестмесечието са произведени медицински изделия на обща стойност 2.19 млн. лв. при 2.94 млн. лв. година по-рано, както и стоки за бита, промишлеността и селското стопанство за 386 хил. лв. срещу 266 хил. лв. за същия период на 2007-а.
Продажбите на спринцовки със или без игла имат решаващо значение за крайните финансови резултати на дружеството и заемат над 71 на сто от реализираните медицински изделия. Относителният дял на износа към цялата продукция е 34.4%, а спрямо медицинските изделия е 42.35 на сто и в последните години показва постоянен ръст.

Facebook logo
Бъдете с нас и във