Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МОБИЛТЕЛ СПЕЧЕЛИ 30 МЛН. ЛВ. ПОВЕЧЕ

Чистата печалба на МобилТел за 2000 г. е 78 176 000 лв., според публикувания годишен отчет за приходите и разходите на компанията. Това е почти 30 млн. повече в сравнение с 1999 г., когато нетните приходи на GSM-оператора бяха близо 50 млн. лева.
Ръстът на печалбата, според представители на МобилТел, се дължи най-вече на основната фирмена дейност. Броят на GSM-абонатите в края на 2000 г. е достигнал 570 000 души, докато към 31 декември 1999 г. те са били 193 хиляди.
Сериозното увеличение на клиентите на оператора можеше да се очаква при агресивната политика, включваща популярни промоции с понижаване на цените, договорно обвързване в дългосрочен план, както и постепенното сваляне на тарифите за разговор. Като част от тази стратегия МобилТел започна още през пролетта на 2000 г. да предлага преференциални пакети от услуги за служители на държавната администрация, армията, полицията, институциите от системата на здравеопазването и други.
Не е за пренебрегване също развитието на този бранш в световен мащаб и превръщането на мобилните комуникации в широкодостъпна услуга. Допълнителен стимул за закупуването на мобилен телефон у нас стана и активното покриване на онази част от територията на страната, която до миналата година не беше в обхвата на GSM-мрежата. Към 31 декември 2000 г. МобилТел покриват 76.5% от територията на България и 89.5% от нейното население. В стратегията за развитие на далекосъобщенията в България до 2005 г. се предвижда към края на 2003 г. МобилТел да постигне сегашното покритие на NMT-оператора Мобиком, което е над 90 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във