Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МНОГО ХОРА ИСКАТ ХАОС В АПТЕКИТЕ

Проф. Минков, след като няколко години броят на аптеките непрекъснато нарастваше, може ли да се каже, че в това отношение пазарът вече е наситен?
- Дори е пренаситен. В Европа на 3500-4000 души се пада по една аптека, а у нас - на 1500-2000 души. На първо място сме по брой на аптеки. Ето защо възразяваме срещу либерализиране на начина за откриване на аптеки.
Новият закон дава право на всяко физическо и юридическо лице да открива аптека, независимо дали има фармацевтично образование. Ако този текст не се промени, броят на аптеките ще нарасне още повече, без това да е необходимо. Ще се влоши и качеството на работа. Човекът, който притежава аптеката, ще се стреми единствено към печалбата. В това няма нищо лошо, но аптеката не е магазин, а здравно заведение. Изследване по поръчка на Фармацевтичната организация на Европейския съюз (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU) показва, че в държавите, възприели либералния режим, се забелязва концентрация на аптеки в по-големите градове за сметка на малките селища. Освен това очакванията за намаляване на цените на лекарствата не се оправдават. Ограничителният режим при уреждане на търговията на дребно с лекарства, какъвто съществува в сега действащия Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, е въведен в Германия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Испания, Португалия.
Знае се, че през лятото по Черноморието се отварят доста аптеки, без да имат лиценз за дейност...
- Да , има незаконни аптеки. Отварят ги, продават, както си искат. Виждал съм чужденци да купуват по 15-20 опаковки антибиотици, защото не всички лекарства у нас са по-скъпи. Пък и никъде другаде не продават антибиотици без рецепта. В Бургаско има дрогерии, в които продавачите не са фармацевти и продават лекарства под масата, незаконно.
Пациентите не рискуват ли по този начин?
- Рискуват, ама гледат да купят по-евтино.
Нали Изпълнителната агенция по лекарствата следи за незаконни аптеки?
- Да, агенцията ги санкционира. Но според мен много от нарушенията в аптеките трябва да се инкриминират. Така ще се прекъсне и пътят на т.нар. фалшиви лекарства. И в Европа около 10% от лекарствата са фалшиви, но там преследват жестоко за такова нещо. Затварят аптеки и съдят търговци. При нас такива наказания няма. С новия закон глобите са повишени, но на нарушителите не им е проблем да си ги плащат и да ги избиват. Още повече че събираемостта им е около 17 процента. Контролът в България по отношение на аптечната система е много занижен - с това се занимават 4-5 души в цялата страна.
Добро ли е сътрудничеството между Съюза на фармацевтите и Министерството на здравеопазването?
- Към здравното ведомство съществува Висш съвет по фармация, който е консултативен орган към министъра. За съжаление обаче съветът не играе своята роля. Той само дава становище за откриване на аптеки. Последният пример е за Закона за лекарствените продукти. От 21 души в съвета по фармация 19 бяха против либерализацията на режима за откриване на аптеки, но резултатът от гласуването не бе взет под внимание от министъра. В началото на август изпратихме становището на нашия съюз по законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина до председателя на парламентарната здравна комисия. Дълбоко съм убеден в правотата ни - аптеки трябва да откриват само магистър-фармацевти. Искаме да има ред в аптеките. Да се знае кой какъв е, какво прави и защо. Но това не се харесва на много хора.
Риба се лови в мътна вода...
- Е, това е истината. По-добре е да се създаде отделен закон само за аптеките, както препоръчва и Европейската общност. В него ще може да се регламентира кога и при какви случаи могат да се откриват нови аптеки. Не бива това да става хаотично. Сега фармацевтите са между 5500 и 6000, а аптеките са около 4500. Скоро броят на аптеките може да надвиши броя на фармацевтите! На България са достатъчни около 2500 аптеки, но разпределени равномерно, не само в големите градове.
Имахте идея да се въведат клинични пътеки за здравно-фармацевтични услуги. Какво стана?
- Този модел съществува. Прочел съм го, видял съм го. В Европа има т.нар. грижи за болния. Фармацевтът следи за правилното и редовно приемане на лекарството. В някои аптеки дори поддържат картотеки на пациенти с диабет, със сърдечносъдови заболявания и астма. У нас такива болни трябва да ходят всеки месец при личния си лекар и той - обикновено дори без преглед изписва рецепта за съответните медикаменти. Защо е необходимо това? Не може ли пациентът да си спести чакането пред кабинета, както и потребителската такса и да си получава лекарството направо в аптеката? Тази възможност, разбира се, не отменя задължителните контролни прегледи.
Не е ли малко утопично да искате здравноосигурителната каса да плаща на фармацевтите за здравна услуга?
- Касата би трябвало да приеме, защото по този начин пациентите ще си спестяват над 2.5 млн. лв. месечно от потребителски такси. Лекарите, разбира се, са против. Председателят на парламентарната комисия доц. Борислав Китов определя предложението като абсурд. Но това не е наша измишльотина, а е реалност в някои страни.
Защо вашата организация настоява за фиксирани цени на лекарствата?
- Човек като каже фиксирани цени и се стряска. Нали сме страна с пазарна икономика?! При фиксирани цени лекарствата и в София, и във Варна, и в някое село ще струват еднакво. Държавата трябва да упражнява контрол. Става дума за лекарства, не примерно за обувки. Сега можете да видите аптеки, които обявяват цени с минус 25 процента. Това е ненормално. На места продават медикаменти на доставните им цени. Как е възможно?! По този начин се крие ДДС. По всяка вероятност там се предлагат фалшиви или контрабандно внесени лекарства.
Фалшиви лекарства могат да се продават и с фиксирани цени.
- Да, но когато са фалшиви, стремежът е да се продадат бързо. Затова и се пускат на по-ниски цени.
Законът за съсловната организация на магистър-фармацевтите вече е одобрен в здравната комисия на парламента и влиза в пленарната зала. Той бе създаден осем години след Закона за съюзите на лекарите и на стоматолозите. Защо?
- Още през 90-те години, когато са се формирали лекарският и стоматологичният съюз, фармацевтите малко лековато са погледнали на този въпрос. Законът ни се прие бавно - по него се работи от около три-четири години. Има и друга причина. В момента формално съществуват четири организации на фармацевти. В нашия съюз обаче членуват почти половината от всички магистър-фармацевти.
По-малки ли са другите организации?
- Едната от тях е формирана само от собственици на аптеки. От около две години има и организация с фармацевти от т.нар. вериги аптеки - аз го наричам верижен съюз на фармацевтите. Той обаче има съвършено различна структура. В него членуват помощник-фармацевти и служители. И застъпват становището, че трябва да съществуват вериги аптеки.
По сега действащия закон те не са разрешени...
- Веригите не са опасни. Освен хоризонтална интеграция съществува и вертикална: производител - дистрибутор - аптеки. Това е абсолютно забранено и в нашите, и в европейските закони, защото по този начин се монополизира търговията с лекарства. На практика аптеките биват принуждавани заради ценен продукт - например инсулин, да вземат и други от тяхната производствена или дистрибуторска листа. Преструктурирането, което се извършва в момента в търговията на едро, сочи тенденция към монополизиране. Софарма има и завод, и компания за дистрибутиране - Софарма трейдинг, и Софийски аптеки. Чайкафарма разпространява продуктите си чрез Търговска лига и продава в Образцови аптеки. Актавис стоеше настрана, но и тя вече има дистрибутор - Хигия. Лошото е, че ръководството на здравното министерство подкрепя тази тенденция.
Съсловната ви организация ще се нарича Български фармацевтичен съюз. Това означава ли, че Съюзът на фармацевтите в България ще се преименува?
- В новата съсловна организация трябва да членуват всички практикуващи фармацевти. Ще се организира конгрес, на който колегите делегати ще изберат управленски органи. Досегашните съюзи могат да продължат да съществуват, ако искат, но няма да имат тези права и функции, които са дефинирани в закона.
Кога ще се учреди новата организация?
- Необходимо е технологично време - поне четири-пет месеца.
Очаквате ли възражения срещу задължителното членство, както е в лекарския съюз?
- Вече възникнаха такива мнения сред колегите, но се оказа, че при регулираните професии е необходимо да има единен контролиращ орган. Така е и при адвокатите, и при архитектите. И в Германия, и във Франция е така...
Съсловната организация трябва да изготви етичен кодекс и да утвърди националните стандарти за добра фармацевтична практика. Това не е ли направено досега?
- Нашият съюз има етичен кодекс, но трябва да бъде приет нов. Правилата за добра фармацевтична практика ще бъдат създадени от новия съюз, но ще бъдат утвърдени от министъра на здравеопазването, за да имат законов характер.
В закона се предвижда създаване на експертни комисии - Наука и образование, Производство, Болнична фармация, Аптеки, Дистрибутори на едро и представителство, Контрол на лекарствени средства. С какво ще се занимават те?
- В цяла Европа съответните съсловни организации дават експертна оценка по всички въпроси на фармацията - за образованието, производството, продължаващото обучение. Например в комисията по клинична фармация се включват експерти, които дори правят визитации с лекарите и дават мнението си кой от съществуващите препарати е най-подходящ за определената диагноза. Фармацевтът познава не само характеристиката на лекарствата, но и цените им. Една от причините у нас да не достигат средствата за лекарства е нерационалното им изразходване. Затова парите свършват по средата на годината... Освен това много лекари изписват лекарства под давление на фирми. Това се случва не само в България. В Европа обаче, ако заловят такъв лекар, санкциите са жестоки. Това е своего рода корупция.
Българското образование е изправено пред редица изпитания. Достатъчни ли са направените през последните години стъпки за превеждане на фармацевтичното ни образование съгласно европейските изисквания?
- Нашето фармацевтично образование и по-рано беше на ниво. Още през 1942 г. сме взели учебните програми от Германия. Мога да кажа, че в областта на фармацията вече сме синхронизирали всички образователни показатели с Европейския съюз - брой часове, нови дисциплини и т.н. Доказателство за това са многото чуждестранни студенти, които следват у нас.

визитка
Проф. Евгений Минков е роден в Ловеч. Дипломирал се е във Фармацевтичния факултет към Медицинския университет в София и повече от 40 години преподава в него. Преди това е работил в селска аптека, в администрация, във фармацевтичната промишленост. Той е първият у нас доктор на науките по фармация. Председател е на Съюза на фармацевтите в България от 2001 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във