Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Младите потребители у нас търсят местните и регионални продукти

Страната ни започва развитието на програма за по-широко изоплзване на местни и регионални продукти. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев пре обсъжданията на Програма за регионални и местни продукти към агроминистерството. България разполага с благоприятни агроекологични и климатични условия за производство на разнообразни селскостопански продукти, храни и напитки, много от които с уникални качества и специфика. Това е една добра изпитана европейска практика, която при това помага и за развитието на селските райони като запазва населението и развива местните общности.

А и потребителите, особено младите хора, променят навиците си, а наличието и предлагането на местни качествени продукти става все по-важно за всички. Производството и популяризирането на регионални и местни продукти е с висок потенциал за укрепване на земеделските дейности и местната икономика.

„В новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. е заложено да бъдат насърчавани европейските схеми за качество. Този тип подпомагане създава възможност за местните производители да повишат имиджа на своите продукти и да достъпят до нови пазари“, отбелязва заместник-министър Събев. Целта на подкрепата за схемите за качество е именно да се популяризират местни и регионални храни.

С тази програма би могло да се постигне остойностяването на потенциала на регионалните и местните продукти, както и засилване на връзката им с общностите с оглед развитие на местната икономика и аграрния отрасъл на страната. От агроминистерството отбелязват, че в програмата ще бъдат включени конкретни мерки и дейности за постигането на поставените цели. На следващ етап, програмата предстои да бъде обсъдена с неправителствени и браншови организации в сектора.

В ход е изработването на слоган за програмата, като едно от предложенията е това да бъде: „България – страна на хилядите вкусове!“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във