Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МИРИЗМАТА ОТ СОФИЯ ЩЕ СТИГНЕ ДО СТРАСБУРГ

ТРИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ МОНТИРАНИ ВЪВ ВРЪБНИЦА, СЕСЛАВЦИ И ЛОКОРСКОТочно сега на кмета Стефан Софиянски хич не му е до боклуци и сметища. До закриването на депото в Суходол остава по-малко от месец, а Столичната община още не е посочила алтернативна площадка, нито програма за поетапното закриване на съоръжението. Затова жителите на квартала са скептични, че администрацията има сериозни намерения да спази този срок. И докато кметът и общинските съветници правят избори, суходолци подготвят нови протести и водят съдебни дела, надявайки се един ден да стигнат и до Страсбург.Основания да потърсят правата си в Международния съд за правата на човека хората от Суходол имат колкото щеш. На първо място, сметището е незаконноот гледна точка на Закона за управление на отпадъците и по-точно на неговия член 12. Според него за извършване на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на боклуците се изисква разрешение от съответната инспекция по околната среда и водите. Такъв документ (под номер 12-ДО-287-00) е бил издаден на 2 октомври 2003 г. от РИОСВ-София на оператора на депото Чистота-Искър ЕООД. Само че той е бил валиден до 2 януари 2005-а. Друг е въпросът, че по първоначалния проект и технология сметището е трябвало да се експлоатира най-късно до 2000 година. Там черно на бяло е записано, че при уплътняване с булдозер животът на депото, разположено върху 200 дка, ще е ни повече, ни по-малко от 23.5 месеца. В този срок ще се изпълни капацитетът на котлована с обем 2 143 320 куб. метра. Но ако операторът предпочете друга технология - уплътняване с компактор (с вибриране), времето за запълване на клетките ще е по-голямо - 52.5 месеца. Всъщност това далеч не е най-голямата беда, смятат от местния Клуб за защита на интересите на населението. Сверявайки данните от проектносметната документация отпреди десет години с една справка на Столичната община, изготвена на 13 август 2004 г., гражданската организация е установила, че в периода от 1997-а до първото полугодие на 2004-а в депото са погребани общо 10 134 945 куб. м битови отпадъци, или 4.72 пъти над капацитета му. Въз основа на тези данни можем да изградим две хипотези - коментира пред БАНКЕРЪ председателят на сдружението инж. Васил Василев. - Първата е, че депото е вдигнато на височина, т.е. надстроено е незаконно, а втората възможност е числата да са изкуствено завишени и тези количества в действителност да не са вложени там. В този случай обаче става въпрос за сериозна злоупотреба с такса смет. Жителите на Суходол са установили и друг, не по-малко смущаващ факт - отпадъците не се обезвреждаткакто е по технологията. В документацията е записано, че при полагане в клетките се редуват 1.8 м боклуци с 20 см пръст. Спазвайки тази последователност, за хиляда тона отпадъци (среднодневното количество, което столицата изхвърля) са необходими 131 куб. м земна маса, или 295 041 кубика за периода 1997-2004 година. Но същата справка от общината показва, че за седем години в депото са усвоени 142 232 куб. м, или със 153 808 кубика по-малко. Не само хората в Суходол, но и тези в Люлин, Красна поляна, Овча купел, Горна баня, Иваняне и Филиповци са обгазявани. Щом не се изпълнява технологията, трябва да се увеличи и отстоянието на съоръжението от столичните квартали, което сега е не повече от 700 метра, категоричен е инж. Василев. По действащата от май 1992-ра наредба на Министерството на здравеопазването за здравната защита на селищната среда е необходимо разстоянието между сметищата и съответното населено място да е поне 3000 метра. При това въпросът изобщо не е за подценяване, защото според същата общинска справка суходолското депо е изпусналоемисии от 69 млн. куб. м сметищен газв периода от 1997 до 2004 г., когато най-после е монтирана предвидената по проект горелка. С изброените нарушения е запознат и главният прокурор, който през 2002-ра разпорежда на Районна прокуратура предварителна проверка. Още същата година е образувано следствено дело № 312, което три години по-късно е зациклило в Столичната следствена служба. На 14 април 2005-а протестиращите от Суходол научават, че срокът, определен за допълнително разследване, е изтекъл. Учудващо е, че едно следствено дело продължава вече трета година, без да има резултат. Затова междувременно заведохме и два граждански иска за изплащане на компенсации - казва инж. Васил Василев. - Озадачаващо е, че четири пъти районният съд определя различни вещи лица и те не се явяват. Писах и до президента с молба за съдействие. Движението на тези граждански дела е въпрос на етика и на време, но така или иначе ние сме решили, че ако тук не получим правосъдие, ще го търсим в Страсбург. Подкрепата от Европейската комисия е потърсена още преди две години. В отговор Солидад Бланко от Дирекцията за опазване на околната среда пише, че комисията е добре запозната с настоящата система за пречистване и обработване на отпадъците на София, която не е подходяща.Срокът за закриване на сметището ще бъде спазенотбеляза пред в. БАНКЕРЪ пък председателят на общинската комисия по екология Нели Манова. От нея научихме, че управителят на Чистота-Искър ЕООД Павел Граматиков е в Австрия, където договаря с фирма Ивенио за доставката на една от трите инсталации за балиране и пакетиране на отпадъците, за която общината е платила 2.5 млн. евро. Тя е с капацитет 700 т отпадъци дневно, докато капацитетът на другите две съоръжения е 350 тона. Манова е уверена, че до края на месеца трите машини ще бъдат монтирани и пуснати в експлоатация, стига РИОСВ-София да издаде задължителната в случая екологична оценка. Другите двама инвеститори са столичните Макс ООД и Екоел ООД. По сведения от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) от шестте площадки, предложени от Столичната община, експертите са се спрели на три. Те са разположени в землищата на селата Сеславци, Връбница и Локорско. Пакетираните в полиетилен боклуци ще се съхраняват в последните две. Колкото до инсталацията на Ивенио, тя ще бъде монтирана в Локорско, където общинската администрация е наела за две години терен. Едновременно с това се търси решение за площадка за ново депо като резерв с надеждата, че междувременно ще бъдат изградени един или два завода за третиране на отпадъци. Досега в Столичната община са постъпили 56 оферти. Посочването на най-оптималната оферта като технология и размер на инвестицията ще бъде поверено на външни експерти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във