Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министърът на иновациите ще координира Инициативата "Три морета"

Правителството прие министърът на иновациите и растежа, независимо от името на лицето, което заема поста, да бъде национален координатор от българска страна на Инициативата "Три морета". В настоящия служебен кабинет това е министър Александър Пулев.

"Три морета" има за цел да подпомогне икономическото развитие на страните от Централна и Източна Европа, като насърчи инвестициите - публични и частни, в проекти, насочени към развитието и укрепването на енергийната, транспортната и дигиталната свързаност между държавите от региона на инициативата. Инициативата не е институционализирана и няма седалище и секретариат. Всяка от участващите държави посочва национален координатор, който взаимодейства с националните координатори на останалите държави-членки на Инициативата. Националният координатор за България е определен с т. 1 от Решение № 629 на Министерския съвет от 2020 г. С предходните две изменения за национални координатори са определяни конкретни министри с техните имена.

Във връзка с последната смяна на състава на Министерския съвет (назначеното с указ на президента служебно правителство) и предстоящите парламентарни избори на 2 октомври 2022 г., е необходимо да отпадне посочването на името на конкретен министър на иновациите и растежа, който да изпълнява функциите на национален координатор от българска страна на инициативата, посочват от служебния кабинет.

Изменението има за цел да повиши правната сигурност при извършването на правни и фактически действия от действащия министър на иновациите и растежа във всеки момент, независимо от текущия състав на Министерския съвет, както и да повиши стабилността на решението на Министерския съвет, като не се налага неговото изменение при всяка смяна на лицето, назначено за министър на иновациите и растежа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във