Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министърът на финансите ще представи информация за касовото изпълнение на държавния бюджет 

Редовното заседание на правителството ще се проведе чрез видеоконферентна връзка, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 14 точки. 

На заседанието ще се обсъди проект на решение за одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 - 2020 г. на средствата от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвиката от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). Вносител е заместник министър-председателят.

Правителството ще разгледа доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 година, внесен от министъра на икономиката. 

Ще се гласува и постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с ПМС №55 от 1993 година. Вносител е министърът на финансите. 

Министрите ще обсъдят доклад относно информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 година. Документът е внесен от министъра на финансите. 

В дневния ред са предложения за определяне на концесионери на морски плаж "Къмпинг Градина", община Созопол, и на морски плаж "Поморие-юг", община Поморие. Вносител е  заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма. 

Министрите ще гласуват и проект на Постановление за допълнение на Правилника за издаване на български лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 година, който е внесен от министъра на вътрешните работи. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във