Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министър Танева сърба попарата от заменките на кабинета Станишев

Екозащитници изискват от министъра на земеделието да преразгледа оценките за скандалните заменки от 2007-2009 година.

Екозащитниците за пореден път притискат министър на земеделието,  храните и горите Десислава Танева. Темата с връщането  на незаконно заменените гори и земи на държавата отново излиза на дневен ред.

Представители на инициативата “Зелени закони” и Коалиция “За да остане природа в България” настояват земеделкото ведомство  да предприеме спешни мерки по случая.

Причината е, че гражданските организации са анализирали данните , за реалната пазарна стойност на някои от най-фрапантните сделки от периода 2007-2009 година.

В сряда тяхното писмо беше внесено официално в деловодството на Министерството.

 В него  са описани десетте случая, за които „Банкеръ“ информира и  които в последния месец бяха представени на обществеността от “Зелени закони”. Всички те  показват, че реалната стойност на заменките е десетки пъти по-висока от обявената от Министерството   в края на ноември (80 млн. лв.)  след оценка на държавната фирма “Агролеспроект“.

Според експертите на двете организации, които са направили сравнение с други сходни сделки в съответните райони се оказва, че щетата само от тези десет случая надхвърля  милиард лева.

Министър Танева се е ангажирала, че ще препрати анализа на “Зелени закони” до Генерална дирекция „Конкурентноспособност“ на Европейската комисия като нова информация във връзка с изпълнение на Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C), съобщиха от организацията.

В писмото си двете граждански сдружения изброяват  и стъпките, които държавата трябва да предприеме, за възстановяване на заменените гори в съответствие с решението на Европейската комисия и с българското законодателство.

На първо място те настояват  да се направи нова независима пазарна оценка на съответните сделки, а не да се узаконяват заменките срещу смехотворната според тях оценка за нищожните 80 млн. лева.

Друго тяхно  искане е държавата да изпрати покани до всички собственици на заменени имоти, с предложение за доброволно връщане на горите, като аргументите за това са, че по този начин ще се избегнат дълги и скъпи съдебно-административни процедури.

И дават пример с един от собствениците на тези имоти- бившият депутат Явор Хайтов, които вече  заяви, че е поискал от държавата да върне заменения имот.

Еколозите настояват паралелно с това държавата  да поиска от съда да обяви за нищожни договорите за замяна, сключени с имоти, които са публична държавна собственост, с аргумента, че те  по Конституция не могат да преминат в частни ръце.

Дават и няколко такива примера -  дюни в землищата на Ново Оряхово и Шкорпиловци са били обявени за пасища и са заменени с фирмите „Мет риал естейт“ ЕАД и „Рийс интернешънъл“.

Следващият случай е за дюни в Несебър , предоставени като поземлени имоти  на  Евгения Стоичкова Станева и две компании – „Аква Истейт“ ООД и „ Експрес турс“  ЕООД. Аналогичени са случаите  с  дюни в Крапец , заменени със „ Соутрейдинг“ ЕООД и тези  в Защитена местност „Лонгоза“, които са усвоени като земеделски имоти  от „Интереншънъл спорт къмпани“ ЕООД.

Тъй като казусът е от огромен обществен интерес, от двете организации съобщават, че  разчитат на бързи действия от страна на Министър Танева. Но ако такива не последват, те ще насочат исканията си към премиера Бойко Борисов и Европейската комисия.

И припомнат история на случая, за която в. „Банкеръ“ е информирал още преди шест години.

С Решение на Европейската Комисия  от 5 септември 2014 г. , свързано със схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (забележка - решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава беше задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да започне  процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на Еврокомисията, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори, припомнят еколозите. 

И допълват, че още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката е била  сходна на тази, по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на Европейската Комисия, държавата беше задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. Министерството на земеделието,храните и горите  обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв., сума която според природозащитниците е далеч от реалните оценки на тези имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във