Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министър Танева реализира идеята си за комасирането на горските територии

Както „Банкеръ“ съобщи още в края на май , веднага след смяната на караула в Министерството на земеделието, храните и горите,  министър Десислава Танева първо се зае с „разчистването“  в ръководството на Изпълнителната агенция по горите. Едно от първите и действия беше да смени нейният директор инж. Мирослав Джупаров с инж. Мирослав Маринов. Каква беше причината за това, така и не стана ясно, но очевидно аргументите й са били основателни.

Още тогава Танева обяви , че има намерение да продължи старата си и вече веднъж реализирана идея , държавните горски стопанства да започнат отново да  изкупуват  частни гори с площ до 20 декара.

Сега от земеделското ведомство обявиха, че процедурите  за това ще започнат още в края на октомври и ще приключат в началото на следващата година.Заявленията трябва да се подават в шесте държавни горски предприятия по местонахождението на имота.Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения.

Въвежда се нов праг на изискването за максимална обща площ на поземлените имоти, предлагани от един и същ собственик за закупуване. Тя не трябва да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура. Предвидено е да отпадне изискването за представяне на таксационни описания на подотделите, включени в предлаганите от заявителите имоти. Това се прави с цел да се намали административната тежест. Тази информация ще се изисква по служебен път от съответното държавното горско или държавното ловно стопанство, в чийто обхват попада предлагания за продажба имот.

За улеснение на заявителите, ценовото предложение се предлага да бъде по образец. От земеделското министерство декларират, че прозрачността на процедурите ще бъде гарантирана.

Тук е моментът да припомним, че тази мярка, за първи път бе предприета  по времето на втория кабинет на Бойко Борисов, когато Танева ръководеше земеделското министерство. Тогава, държавата за първи път реши да отпусне около 700 000 лв. за изкупуването на частни  гори от физически лица с площ до 5 хектара. Аргументита на министъра и  тогава и сега са, че по този начин ще се комасират горските територии , а  държавните гори ще могат по-добре да се охраняват и стопанисват. По време на първия прием  на документи бяха подадени 1113 заявления от собственици, които доброволно предоставиха своите гори на държавата.

Не е за подценяване факта, че изкупуването на частни гори е изключително изгодно за държавата, защото средната цена на декар гора през 2016-а  беше по 520 лв. , цена която на практика беше  по-ниска от тази, на която се продават нивите – по 730 лв. за  декар.

Тогава държавата успя да изкупи 156 имота с обща площ от 1114 дка за 578 946 лева. Цените по това време бяха различни, в зависимост от региона и качеството на самата гора. Изкупуването  започваше  от 30 лв., но стигаше  и до 2000 лв. за декар. Тези разлики се обосноваваще от факта, че оценките на горите са съобразени със  заложените в правилата за тях редица различни показатели. Основните бяха категорията на земеделската земя, местоположението на имота, има ли в близост пътища, вида на залесяването и възрастта на насажденията, потенциалният запас от дървесина върху хектар.

С възобновяването на изкупуването на горските територии ще се постигне  и увеличение на площите за залесяване, които според експерти на ведомството ще бъдат в порядъка на  10 – 15 на сто. Целта е включване на медоносни дървесни видове. Това решение на министър Танева още през май  беше подкрепено от пчеларските организации, които декларираха  пълна готовност за комуникация и координация с горските стопанства. За това е допринесло и възникналото по тава време напрежение , когато стана ясно, че се наблюдава масово измиране на пчели. Тогава се появиха  съмнения, че те са отровени от препарати за растителна защита. Всъшност  проблемът с изчезването на пчелите у нас е с доста дълга давност, а сигналите на екозащитните организации в тази посока  години наред бяха пренебрегвани.

Още, когато Таневе взе това решение, тя  уведоми  директорите на горски предприятия и регионални дирекции по горите , като подчерта , че предприема тези действия с основна цел да се опази горския фонд и да се предпазят градовете и селата от неблагоприятни явления като наводненията  и от замърсяването на въздуха.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във