Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министър Събев закри поради неефективност 7 одитни комитети към фирми в транспорта

Одитните комитети към седем дружества работят неефективно, докладите им са формални и не са насочени към намаляване на държавните разходи. С този мотив министър Николай Събев е прекратил дейността на тези органи, които наблюдават вътрешните контролни системи в държавните компании, на които принципал е Министеството на транспорта и съобщенията.

Министър Събев не е доволен от работата на одитните комитети в Пристанище „Бургас“ ЕАД, Пристанище „Варна“ ЕАД, "Летище София“ ЕАД, "Пристанищен комплекс – Русе" ЕАД, „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, уточняват от транспортното министерство.

В тези седем държавни дружества няма изрично законово изискване да има одитен комитет. Допълнителните структури са създадени поради обществения интерес към дейността им. Поради неефективност обаче, одитът ще се извършва от звена към дружествата и от Министерството на транспорта и съобщенията, разпорежда министър Николай Събев.

Финансов одит се извършва на годишни или междинни, индивидуални или консолидирани финансови отчети, както и на други финансови отчети или финансова информация. Това е заложено в Закона за независимия финансов одит. Целта на финансовия одит е да повиши степента на доверие на потребителите на финансовия отчет чрез изразяването на одиторско мнение за това дали този документ отговоря на изискванията за изготвянето му.

Според закона финансовият одит е задължителен и доброволен. Задължителен е, когато това се изисква от закон или от правото на Европейския съюз. Останалите одити са доброволни.

Финансов одит се извършва от регистрирани одитори. Одитният комитет съветва ръководителите на дружества по финансови и счетоводни въпроси, както и по добри бизнес практики. Този орган обикновено се състои от външни директори. Той осигурява връзка между съвета на директорите и външните и вътрешните одитори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във