Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министър Петкова обиколи газовите находища в Израел

Възможностите за доставки на природен газ от офшорните находища край Израел обсъди днес министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на среща с Абу Йоси, главен изпълнителен директор на една от водещите израелски компании за добив, производство и търговия на природен газ - "Делек Дрилинг". Фирмата  участва в разработката на офшорните газови находища Тамар, Левиатан, Ям Темтиш и Афродита.

В момента Израел преструктурира енергийния си отрасъл, увеличавайки потреблението на газ, за сметка на въглищата и нефта, поради новооткритите големи залежи на природен газ. По данни на компанията, доказаните залежи в израелската икономическа зона на Средиземно море се оценяват на около 1000 млрд куб. метра, което би осигурило потреблението на страната за около 130 години.

В газовото поле Левиатан залежите възлизат на 453 млрд. куб. м., а в Тамар – 184 млрд. куб. м. Йоси потвърди, че благодарение на стратегическото си географско положение България има значителни предимства да се превърне в газоразпределителен център на Балканите. В лицето на вашата държава Израел вижда стабилен партньор в областта на енергийното сътрудничество, допълни още Абу Йоси.

По-късно Петкова посети електрическата компания "Хадера", където се срещна с президента и председател на съвета на директорите Офер Блох и с изпълнителен директор - Ютаф Ронтал.

"Впечатлена съм от мащабите на работа в Хадера. Потенциалът за сътрудничество в енергийния сектор между България и Израел трябва да се използва", заяви министър Петкова по време на срещата. "Хадера" е държавна компания за производство, пренос, разпределение и доставка на електроенергия, включваща 17 електроцентрали с 63 енергоблока. Инсталираната мощност на компанията е 13 600 MW. Домакините поясниха, че в Държавата Израел енергийният отрасъл се преструктурира - в момента 60% от електроенергията се произвежда от природен газ, успоредно с това частният сектор навлиза в електропроизводството. Неговият дял е в размер на 30%, като тенденцията е през 2020 г. електропроизводството от частни мощности да нарасне с още 10%, а през 2030 г. въглищата да бъдат заменени изцяло с природен  газ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във