Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министър Нено Димов посяга на парк "Витоша"

Министърът на околната среда и водите Нено Димов отново се прослави с опит  да обслужи частни интереси за сметка на природата.

За това алармира  сдружението за изследователски практики - инициатива"Зелени закони". Неправителствената организация е внесла и жалба в съда срещу решението  на екоминистъра за отнемане  на 10 декара от територията на Природен парк "Витоша".

Хората от  от организацията акцентират на факта, че това  се случва за първи път, откакто паркът е създаден -  през далечната 1934 година.

С това си решение министър Димов обслужва собствениците на два имота на територията на парка. Вече стана ясно, че по-големият от двата имота (7.9 декара) е собственост на певицата Белослава. Притежателите  на тези имоти отдавна се опитват да се доберат до решение за изключването им  от границите на парка,твърдят хората от  екологичното сдружение, но всички предходни министри  са отказвали да променят границите на парка в полза на частниците.

След бурни протести на природозащитни организации срещу това посегателство над парка , Димов е бил принуден да отмени собствената си заповед . На практика  обаче тези му  действия дават основание засегнатите  да атакуват в съда оттеглянето на заповедта. Въпрос е  какво ще бъде решението на съда по казуса.

Членовете на   "Зелени закони" изтъкват, че намаляването на площта на Природен парк "Витоша" не е преминало през задължителното по закон обществено обсъждане с гражданите и юридическите лица, така както повелява Административнопроцесуалният кодекс. Според тях то противоречи също  на три европейски директиви и на Закона за защитените територии. Съгласно европейските директиви за околната среда, мярката е трябвало да бъде подложена и на екологична оценка, но тъй като това не е направено, на практика първата заповед на министъра е нелегитимна .

Освен това екоекспертите посочват, че с издаването й министър Димов е нарушил и Закона за защитените територии, според който опазването на природата в тези  територии има предимство пред другите дейности в тях.  Сред аргументите си те подчертават и факта, че съгласно закона една защитена територия би могла да бъде заличена, само ако едновременно са налице три предпоставки. Първата от тях е  защитената територия   да е  напълно и необратимо унищожена  или увредени, да не изпълнява предназначението си и да не може да бъде прекатегоризирана.

Сред мотивите на еконачалника  за намаляване на площта на парка  е и този,  че тя не отговаряла  на изискванията за защитена територия, не представлявала  продължение на естествени екосистеми и нямала характерни ландшафт  и обекти на неживата природа.

В официалната си позиция екозащитниците подчертават, че в заповедта на министъра не се съдържат предвидените в Закона за защитените територии предпоставки за заличаване. И че те не само не са релевантни към законовите изисквания, но са и несъстоятелни. Аргументите им почиват на факта, че двата имота представляват гора по смисъла на закона и това е установено във всички съдебни спорове. Дават и пример с решението на Върховния административен съд , от което става ясно, че и за двата имота има разработени и приети планове за застрояване. И  единствено режимът на природен парк Витоша, наложен от Плана за управление,  с който се забранява ново строителство в парка, не допуска тези планове да бъдат реализирани и имотите – застроени. Което на практика означава, че със заповедта си  министърът е премахнал  ограниченията, които статутът на природният парк налага върху двата имота и е създал  възможност те не само  а бъдат застроени, но и в тях да се добиват полезни изкопаеми по открит способ, както и да се извършва  гола сеч.

От "Зелени закони" подчертават, че министър Димов създава опасен прецедент за отнемане на територии от площта на Природния  парк "Витоша" , който може да окуражи и други собственици на имоти там  и инвеститори  да поискат и техните имоти  да бъдат извадени от територията му и да започнат  градеж   на луксозни имоти в планината.

Природен парк "Витоша" е създаден преди 85 години и никога досега нито едно правителство не си е позволявало да намалява територията му ,  подчертават екозащитниците и изразяват надеждата си съдът  да  пресече  възможността за реализация  на подобни  решения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във