Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Министър Найденов пак развърза торбата

Старата българска поговорка, че в мътна вода се лови най-много риба, отново получи своето потвърждение. Със заповед на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов (от 5 ноември) той открива пътя на дружеството Напоителни системи, командвано от агроведомството, да започне масова сеч на дървесина в сервитутите около коритата на реките. Разбира се, земеделският началник е променил мотивите за нея с подходяща политическа риторика - да се вземат предпазни мерки за зимния сезон и да се осигури безопасна експлоатация на язовирите и водостопанските системи и съоръжения. Дяволът обаче, както всички знаем, е в детайлите.


А тук те са в следния текст: Добитата дървесина и биомаса при осигуряване проводимостта на реките и от сервитутите да бъде реализирана чрез Софийската стокова борса.Само по себе си това условие би било справедливо, ако точно този начин на търговия не беше разбунил духовете на хората в дърводобивния бранш още когато за първи път в началото на годината министър Найденов качи търговията с дървесина на борсата.


Още тогава предприемачите твърдяха, че търговете са опорочени от големите фирми, които спекулират с цените. Те твърдят, че дървесината от борсата изкупуват пет-шест предварително избрани фирми, сделките се сключват на нулеви цени, тъй като условията за участие са скроени по мярката на точно определени компании. А те на практика са прекупвачи и пълнят джобовете си за сметка на малкия и средния бизнес. Тези предупреждения получиха своето потвърждение при проведената единствена борсова сесия, която остана недостъпна за повечето фирми. Тогава шест брокерски компании: Ого, Симеф, Феникс ЛВ, Меркант, Аякс София и Ромашка, успяха да продадат общо 161 хил. куб. м на стойност 10.6 млн. лв. на 28 фирми. Та хората от бранша недоумяват защо Найденов отново е разпоредил продажбата да стане по този начин, при положение че с последните промени в наредбата за търговия с дървесина (влезли в сила преди по-малко от месец) борсата остана само крайна възможност, тъй като практиката доказа, че липсва интерес към търговете. Като оставим настрана този аспект, има и други притеснения от новата заповед на министъра. Еколозите смятат, че разширяването на правомощията на Напоителни системи може да доведе до


неконтролирана сеч дори в защитени местности

и до ерозия на почвата заради премахването на растителността. И макар че мениджърите на водното дружество се опитват да разсеят тези опасения, като гарантират, че няма да се сече в защитените местности, нищо в текстовете на издадения от министър Найденов документ не подсказва подобни гаранции. В Напоителни системи пък смятат, че най-безопасният вариант е сервитутната ивица на дигите да бъде покрита само с трева, за да има по-добра проводимост на реките. Което всъщност подсказва, че започването на сечта на практика вече е договорено.


Обяснение за тази заповед на земеделския министър поиска депутатът от Коалиция за България Димчо Михалевски по време на парламентарния контрол преди няколко дни. Найденов поясни, че я бил съгласувал със синдикатите, с експерти, с представители на Изпълнителната агенция по горите и получил от тях гаранции, че сечта около дигите ще се извършва съгласно лесоустройствените планове и тотална сеч нямало да има. Но и той не изключва някои от директорите на клоновете да се изкушат от възможността, която им се дава, и да реализират бързи печалби. Това била и причината да поиска от Изпълнителната агенция по горите, която контролира от името на държавата действия като тази сеч, да следи за нередности и ако ги констатира, нарушителите да бъдат санкционирани. Според експерти обаче възможността земеделското ведомство да се сдобие със сериозни приходи е съблазнителна и това със сигурност ще повлияе негативно върху безпристрастния контрол.


Според представители на горския бранш става дума за изсичането на около 1.5 млн. куб. м дървесина и ако се изчисли средната цена на кубик на база единствената състояла се досега борсова търговия с дървесина, тя е около 65 лв. за кубик, така че сметката за добитата суровина показва, че


става дума за почти 100 млн. лева

nbsp;


Още повече че според министъра средствата от продажбата трябва да отиват само за дейности, свързани със стопанисването и експлоатацията на системите за предпазване от наводнения. Преведено на човешки език, това означава, че те би трябвало да влязат в сметките на напоителните дружества...


Докато министърът дава подобни успокоителни обещания пред парламента, по наша информация лесовъди във всички краища на страната вече са започнали масово изследване на растителността около дигите и маркирането на онова, което подлежи на изсичане, върви с пълна сила. Според специалисти до дни ще започне масова сеч на тополи, които са основната растителност около реките.


Освен това примерно държавното дружество Напоителни системи стопанисва 254 км от дунавските диги. Те са на различно отстояние от брега и сервитутът за предстоящата сеч може да достигне до 150 м в сушата, опасяват се еколози.


Продажбата на добитата дървесина през стоковата борса със сигурност ще напълни джобовете на брокерите. Всичко казано дотук обаче навежда на мисълта, че не става дума за случайно съвпадение на положителни ефекти. Като се тръгне от предпазните мерки за изчистване на дигите, мине се през промяната в сервитутите около тях (става дума за корекциите в Наредба 7 на регионалното министерство от началото на октомври за правилата и нормативите за устройство на отделни видове територии и устройствени зони, която засяга сервитута на дигите по поречието на река Дунав - преди той обхващаше по 10 м от двете страни на дигата, а с новите правила, ограничението откъм сушата си остава 10 м, но от другата страна стига до самата река) и се стигне до организацията на търговията. Всъщност цялата схема за тази сеч е подготвена още с промените в Закона за горите през лятото. Докато София кънтеше от протестите срещу скандалните поправки в Закона за ски пистите, които обслужваха интересите на шепа хора, други хора в Народното събрание са успели да лобист от ГЕРБ Емил Димитров те определят, че растителността покрай хидромелиоративните съоръжения не се счита за гора). Така изсечената растителност ще мине за биомаса и на свой ред ще осигури евтина суровина за заводите, които работят с нея. А както в. БАНКЕРЪ е писал нееднократно, точно този бизнес отдавна е попаднал в полезрението на цитирания Емил Димитров...


Има още нещо, което навежда на мисълта, че цялата тази история е част от добре обмислена стратегия, ръководена от недотам държавнически интереси. Оказа се, че Напоителни системи са, меко казано, невежи. Според пресцентъра на структурата в нея все още не били наясно какви точно количества растителност трябва да бъде премахната. Изпълнителният директор на Напоителни системи Стайко Ганчев обясни чрез пресаташето си за в. БАНКЕРЪ, че в момента тече процедура по съставяне на лесоустройствените планове, които трябва да бъдат одобрени от горските стопанства и тогава да се реши къде ще може да се реже. Едва след като тя приключи, ще могат да се изчисляват някакви прогнозни стойности. По негово мнение обаче сметките за добитата дървесина, които правят работещите в бранша, са повече от произволни и нереалистични. Ставало дума за десетки пъти по-малко пари. И той изтъкна мотива за загрижеността за безопасността на хората. Оказа се, че единствената цел на дружеството е само и единствено да се гарантира, че няма да има проблем с дигите по реките.


Дали става дума за хората или за конкретен Човек? Истината ще лъсне, след като бъде проведен търгът на Софийската стокова борса.


nbsp;


nbsp;


Извадка от доклада на земеделската комисия от юни 2012
Разпоредбата на ал. 3 се прилага и при изготвяне на оценки за определяне на обезщетението за сервитути, възникнали в горските територии по силата на специални закони.sect; 23. В чл. 88, ал. 5, т. 2 след думите с цел ускорено производство на биомаса се добавя или качествена ценна дървесина.Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава ТаневаПараграф 23 се изменя така:sect; 23. В чл. 88, ал. 5 се създават т. 4 и 5:4. плантации от бързорастящи горскодървесни видове, създадени върху земеделски земи или урбанизирани територии, с кратък срок на отглеждане, с цел производство на специална дървесина;5. площите в границите на корекции на реки и на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, за които съгласно разпоредбите на специален закон не се допуска наличие на дървесина и храстова растителност.Комисията подкрепя предложението.nbsp;


nbsp;


Становище на WWF България по ЗИД на Закона за горите

Сечи при корекции на реки:


Проблемни текстове: sect; 28 да отпадне изразът границите на корекции на реки и на и sect;32 да отпадне изразът в границите на корекции на реки от ЗИД на ЗГ.


Мотиви: Законът предвижда горските съобщества край реките да не се отчитат и стопанисват като гори, когато са в рамките на корекциите на реките. Всички естествени крайречни гори у нас са определени като хабитати целеви за опазване в НАТУРА 2000 мрежата (типове 91Е0, 91F0, 92A0, 92C0) и съгласно Директива 92/43 държавите членки са длъжни да предприемат мерки за тяхното опазване на цялата си територия, а не само в зоните от мрежата. Приемането на промените в чл. 88 на Закона за горите е точно обратното на необходимото опазване и представлява нарушаване на Директива 92/43.

Facebook logo
Бъдете с нас и във