Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Министър Лукарски се включил в отбора "Гепи и бегай"

Малко преди да освободи поста като икономически министър (преди година), Божидар Лукарски решава да забие последния пирон в „скубаното“ близо четвърт век някогашно печелившо държавно дружество „Металокерамика“ ЕООД (наследник на бившия Институт по металокерамика в София).

С решение от 18 май миналата година Лукарски, в качеството си на управляващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала, разрешава продажбата на цялото търговско предприятие МК (бивша "Металокерамика") като съвкупност от права и задължения. Според документа, който може да бъде видян в Търговския регистър, продажбата трябва да стане чрез търг по правилата на чл. 15 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества. Според решението минималната цена не може да бъде по-ниска от стойността, определена от независим оценител.

Спазвайки разпоредбата на министъра, ликвидаторът Цветко Начев провежда конкурс и месец по-късно (на 24 юни) издава заповед, с която определя купувача - едноличното дружество с ограничена отговорност „Билд Ми груп“ на Методи Иванов.

На 19 юли е подписан и договорът за покупко-продажба на търговското предприятие. Цената е... шокираща - 17 400 лева.

Кой и как е успял да обоснове оценка на такава стойност, при положение че в активите на дружеството влизат няколко доста атрактивни  сгради на метри от Борисовата градина, не е ясно, но затова пък е повече от скандално.

Тази сума изглежда, меко казано, подозрително ниска на фона на балансовата стойност на активите на МК, които са записани в последния публикуван финансов отчет на дружеството (от края на 2014-а), според който те  са 297 хил. лв., а задълженията му - 175 хил. лева. С други думи, чистата им стойност  по това време е 122 хил. лева. Още повече като се вземе предвид, че базата на дружеството е ситуирана до гара "Пионер", в бившата научнопроизводствена зона "Дианабад", на ул. "Тинтява" 122. Там цената на терените е доста солена за обикновения гражданин.

В договора за покупко-продажба, с който в. "БАНКЕРЪ“ разполага, е залегнала  

една прелюбопитна клауза

В чл. 9 (1) на контракта е записано, че ако договорът бъде развален, унищожен или обявен за нищожен по вина на някоя от страните, същата дължи неустойка... в петкратен размер на договорената цена. Простата сметка показва, че става дума за „компенсация“ на стойност 87 000 лева.

Историята става още по-любопитна: на 19 юли миналата година адвокатът на купувача Марин Маринов внася документите по сделката в Търговския регистър, но длъжностното лице отказва да направи вписването, тъй като Агенцията за приватизация не е разрешила продажбата на държавното дружество.

Реакцията на министър Лукарски е още по-абсурдна. На 28 юли (протокол № РД -21-86) той подписва ново решение, с което отменя собственото си решение отпреди два месеца (от 18 май). Същия ден министърът освобождава и ликвидатора на МК Цветко Начев и назначава нов ликвидатор - Елинка Николова.

На 29 юли - ден след решението на Лукарски за смяна на ликвидатора, адвокат Марин Маринов отново подава документи за вписване на сделката в Търговския регистър. Този път прилага и писмо от Агенцията за приватизация (№ 92-00-07-206), от което става ясно, че Агенцията за приватизация не е вземала решение за забрана на сделката. Маринов обаче получава нов отказ за вписване заради внесеното в Агенцията по вписванията ново решение на министъра на икономиката за отмяна на продажбата.

Фирмата купувач обжалва отказите на агенцията да го впише като собственик на бившото държавно предприятие. В началото на тази година Софийският градски съд с необжалваемо решение (№ 344 от 17 февруари) задължава агенцията да извърши вписването на новия собственик на активите на предприятието.

Междувременно развитието на

историята става още по-скандално

Докато „пазач на имота“ е новата ликвидаторка Елинка Николова (така е вписана в документите), частният съдебен изпълнител Миладин Миладинов в края на септември обявява търг за продажбата на двете административни сгради и на производствения корпус, собственост на държавното дружество МК ЕООД. Първата е триетажна, строена през 1986-а, със застроена площ от 760 кв. м, втората е двуетажна с площ от 526 кв. м, а производственият корпус е с площ от 433 кв. метра. Началната тръжна цена според обявлението е 544 243.40 лева. Та - докато новата ликвидаторка „пази“ активите на дружеството, имотите му са продадени на хасковската фирма „Ар текс“ ООД, собственост на Незахат и Рабие Реджеб.

Оказва се, че продажбата, извършена от частния съдебен изпълнител, се основава на старо съдебно дело, спечелено от братята Марио и Лъчезар Станоеви - те са осъдили МК и са запорирали имотите му, извадили са си и изпълнителен лист. Поради немарливост или нехайство първоначалният дълг на държавното предприятие от 80 хил. лв. нараства с лихвите до 280 хил. лева.

Според твърдения на сегашния купувач на търговското предприятие Методи Иванов пред колегите от информационния сайт клуб, когато се е явил на търга за закупуването на търговското предприятие, за което разказваме тук, освен 17 400 лв., които е заплатил за него, той бил поел и задължението да заплати дълговете на дружеството, като обявил цена при наддаването  372 600 лева.  Странно защо обаче подобно задължение в самия договор няма записано...?!

Срещу тази сума той е трябвало да стане собственик на сградите, които са били продадени от частния съдебен изпълнител Миладинов.

Опитахме се да се свържем с Иванов, но това се оказа невъзможна мисия, тъй като той според един от съдружниците му в друга негова фирма - „Сити Проджектс“ ООД, отдавна не работел в България. 

Така или иначе в Търговския регистър вече е вписана промяната на собствеността на държавното дружество, като за негов правоприемник е посочено едноличното дружество с ограничена отговорност „Билд Ми груп“ на Методи Иванов. Какво на практика обаче е купил Иванов и срещу колко, все още не е ясно.

Преди година той самият обяви, че освен цената на сделката е заплатил и всички задължения към държавата и НАП, но потвърждение на това му твърдение така и не успяхме да получим.

За да разберем каква е ситуацията около тази забъркана от министър Лукарски каша, се обърнахме към сегашния министър на икономиката Емил Караниколов. Пред в. "БАНКЕРЪ“ той не скри, че случилото се е повече от абсурдно, но заяви, че тепърва ще се запознава с детайлите около този казус.

Ето и отговора, който получихме официално от Министерството на икономиката.

..................................

1. Как се разви съдебното дело между МК ЕООД и "Билд Ми Груг"?

- По искова молба на МК ЕООД - в ликвидация, срещу "БИЛД МИ ГРУП" ЕООД е образувано гр. д. №48770/2016 г., 77-и състав, СРС. С исковата молба са предявени при условията на евентуалност обективно съединени искове за прогласяване нищожността на договора за покупко-продажба на търговско предприятие. Делото е насрочено за 18.09.2017 г., като на това заседание се очаква да се изслуша и приеме комплексната експертиза относно стойността на търговското предприятие.

2. Справка в Търговския регистър показва, че фирмата купувач вече е правоприемник на държавното дружество в ликвидация.

- Във връзка със заявление на вписването на обстоятелства относно прехвърляне на търговското предприятие на МК ЕООД (л), гр. София е постановен Отказ от Агенция по вписванията, обжалван от "Билд Ми Груп" ЕООД - купувач на търговското предприятие. Софийският градски съд оставя жалбата без разглеждане като недопустима, като определението на СГС е обжалвано пред САС, който с определение от 07.02.2017 г. отменя първоначалното определение на СГС от 08.09.2016 г. и връща делото за продължаване на производството. След връщане на делото Софийският градски съд с решение от 17.02.2017 г. е постановил вписване прехвърлянето на търговското предприятие.

С оглед обстоятелството, че е налице приюдициален спор, предмет на цитираното по-горе дело, е поискано от МК ЕООД (л), гр. София и с определение от 20.02.2017 г. СГС е постановил спиране на регистърното производство. Определението за спиране е обжалвано от "Билд Ми Груп" ЕООД, като с Определение №1645 от 18.05.2017 г. САС потвърждава постановеното определение на СГС.

Към настоящия момент прехвърлянето на търговското предприятие не е вписано по партидата на МК ЕООД, като за изясняване на обстоятелството, че прехвърлянето е отразено по партида на "Билд Ми Груп" ЕООД при наличие на определение за спиране на регистърното производство, считаме, че отговор би следвало да даде Агенцията по вписванията.

3. Какви активи всъщност купи "Билд Ми Груп"?

- Предмет на сделката между МК ЕООД (л), гр. София и "Билд Ми Груп" ЕООД, оспорена пред съда, е продажбата на цялото търговско предприятие на дружеството прехвърлител, включващо права, задължения и фактически отношения (чл. 15 от ТЗ).

 

Каква сметка ще платим всички ние (от името на държавната институция) в края на тази сага, ще разберем тепърва.

 

Минало незабравимо

Из архивите на Народното събрание

6  ноември 1998 година

Румен Овчаров задава парламентарен въпрос, свързан с ликвидацията на "Металокерамика" ЕООД.

..."Става дума за ликвидацията на "Металокерамика" ЕООД, едно високотехнологично предприятие в район "Изгрев" в столицата, занимаващо се с научни разработки и производство в областта на праховата металургия, твърди и високотвърди сплави, материали за инструменти - режещи, щанцови и изтеглящи, уникално производство на електроконтактни материали и други. В предприятието са работили над сто висококвалифицирани специалисти. Предприятието е ново, създадено е след 1986 година. Създадено е работническо-мениджърско дружество, което повече от две години чака разрешението на Министерството на промишлеността, за да приватизира дружеството. Финансовите резултати на предприятието за 1996-1997 г. са положителни. Въпреки това предприятието е обявено в ликвидация с Ваша заповед, господин Божков (бел. ред. по това министър е Александър Божков), сто души са изхвърлени на улицата, страната е лишена от едно високотехнологично производство.

Александър Божков отговаря:

Господин Овчаров, че повече от две години работническо-мениджърското дружество чакало да купи "Металокерамика". Съжалявам много, че във времето, когато е имало друг министър, не им го е продал, но тогава просто не се продаваше. Иначе ние също имахме желание да го продадем на работническо-мениджърското дружество, само че предприятието беше в такъв вид, че се налагаше ликвидация, и аз ще ви обясня защо.

Решението е взето на 20 ноември 1997 г. с протокол N 45 на Комисията по ликвидация и несъстоятелност. С решение от 10 март 1998 г. прекратяването е вписано и в Търговския регистър.

Основанието за обявяване на дружеството в ликвидация е свързано с два основни момента: първо, отчетените финансови резултати към месец септември 1997 г. и, второ, реституцията на по-голямата част от земята и сградите, на които е разположено дружеството. Крайният финансов резултат на дружеството за посочения период изглежда много привлекателен - бруто печалба в размер на 23 млн. лева. Обаче тя е формирана от финансови приходи от курсови разлики и извънредни приходи от даване под наем на машини, докато от основната си дейност отчита загуба в размер на 25 млн. лева. Това на практика означава, че "Металокерамика" не е в състояние да самофинансира основната си дейност и същевременно липсват перспективи за пазарно, продуктово и технологично развитие.

Междувременно със заповед на кмета на Столичната община са деактувани по-голямата част от недвижимите имоти - земя и сгради, възстановени по Закона за възстановяване на собствеността на наследниците на бивши собственици, откъдето възниква проблемът, че дружеството просто не е в състояние реално да осъществява стопанската си дейност, тъй като основните производствени мощности са разположени именно в реституираните сгради.

След подробен анализ на финансовите резултати и правните проблеми, свързани със собствеността на "Металокерамика", най-подходящото решение е прекратяване на дружеството и последваща ликвидация. Към настоящия момент за активите на дружеството се изготвя експертна оценка и правен анализ от екип лицензирани оценители, в която ще бъде оценена безспорната собственост на дружеството. След приемането им от Комисията по ликвидация и несъстоятелност към Министерството на промишлеността ще бъде издадена заповед за продажба на всички активи на дружеството и определен методът за продажба. В този аспект са приети действия по ликвидация, имащи за цел да предотвратят натрупването на нови загуби и задължения, а чрез продажба на личното имущество и за удовлетворяване на кредиторите и значителни постъпления за републиканския бюджет.“

РУМЕН ОВЧАРОВ: Ще Ви прочета само един абзац от резултатите от финансовата ревизия на предприятието, направена със заповед на министъра на финансите, вашия министър на финансите. Там пише така: "От 1993 г. "Металокерамика" ЕООД отчита финансов резултат загуба. За 1994 г. отчита финансов резултат печалба. За 1995 г. - финансов резултат загуба. За 1996 г. - финансов резултат печалба в размер на 960 хил. лева. За 1997 г. - финансов резултат печалба в размер на 26 млн. 343 хил. лева."

И тъй като напоследък при вас е модерно да си правите суперревизии на ревизиите, аз ще ви прочета и направената суперревизия. Това е одиторският доклад на дипломираните експерт-счетоводители. Там се казва така: "Удостоверяваме, че годишният счетоводен отчет на "Металокерамика" ЕООД представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансово състояние на дружеството. Към 31 декември 1997 г. сумата на актива на баланса е 214 хил. 930 млн. лв., а отчетеният финансов резултат - печалба в размер на цитираната по-горе цифра".

Тоест, господин Божков, предприятието е печелившо.“

Facebook logo
Бъдете с нас и във