Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министър Лъчезар Борисов подписа шест сертификата за инвестиции

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов е сложил парафа си върху шест сертификата за инвестиции за над 110 млн.лв.  в съответствие със  Закона за насърчаване на инвестициите. Пет от компаниите са получили сертификат клас „А“, а  една -  сертификат от клас „Б“, съобщиха от прес центъра на икономическото министерство.

 

Кои са  удостоените?

Инвестицията  от клас „А“ е на „Сенид“ ООД и e за инвестиционния проект „МЕДИКО И БАЛНЕО РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“, гр. Хисаря, област Пловдив. Рехабилитационният център ще разполага с добре оборудвани лекарски кабинети, както и със зали за физиотерапия и за лечебна физкултура.  Ще бъдат обслужвани над 55 000 посетители годишно, като за целта ще бъдат разкрити над 120 работни места за високо квалифицирани специалисти – медицински и немедицински персонал. Размерът на инвестицията възлиза на 41 500 000 лв., съобщават от прес службата на ведомството.

Вторият проект, който ще получи сертификат за инвестиция  от клас „А“ е на „Блокс Груп България“ АД и е  свързан с инвестиция в секторите здравеопазване и социални услуги. В тригодишен период се предвижда изграждане на интегриран център за обслужване на лица, които се нуждаят от рехабилитация, продължително лечение и палиативни грижи, както и  на  домове за възрастни хора в гр. София -  Столична община. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материалните и нематериални активи  възлиза на 29 934 000 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 275 нови работни места.

Сертификат клас А получава и инвестиционният проект за изграждане на съвремененна фабрика за производство на растителни протеини на „Булпротеин“ ООД в индустриална зона-Божурище, Община Божурище. Осъществяването на тази инвестиция ще допринесе за диверсификацията на производствения асортимент в границите на Индустриална зона Божурище,с  което ще се създадат  предпоставки за привличане на нови инвеститори от подобен високотехнологичен и нишов сектор. Размерът на инвестицията възлиза на 9 290 000 лв. и ще бъдат открити 35 нови работни места.

 

Четвъртият сертификат  от клас А получи  „Агромил България” АД  - за инвестиционния си проект за изграждане на силозно стопанство за съхранение на стока, състоящо се от шест броя силози в град Пловдив.    Проектът  предвижда  също и  изграждане на лаборатория, в която ще бъдат монтирани автоматични машини за взимане на проби, което ще спомогне за бързото приемане на зърното.Размерът на инвестицията - като обща стойност е за 4 510 000 лв. и ще бъдат открити 12 нови работни места.

 

Сертификат за инвестиция от клас „А“ получава и  Инвестиционният проект на ,„ЕЛ БАТ“, който предвижда изграждане и експлоатация на инсталация за вторични продукти от олово в община Долна Баня, област София. Размерът на инвестицията е 23 937 000 лв.,а в  резултат от него ще бъдат открити 100 нови работни места.

 

Проектът на  „Матега” ООД, който  получава  сертификат за инвестиция  от клас „Б“ е за изграждане на модерно предприятие на територията на гр. Габрово за производство на метални и дървени компоненти за спортно оръжие.  Първоначално е предвидено „МАТЕГА“ да функционира като основен доставчик за марките Walther, Umarex и Hämmerli. Целта на дружеството е в бъдеще да   постигне производство на пълен асортимент от компоненти, които   позволяват асемблиране и производство на  завършени оръжия.   Размерът на инвестицията е 5 723 408 лв. и след реализацията й  ще бъдат открити 40 нови работни места.

От началото на тази година до момента по Закона за насърчаване на инвестициите са  сертифицирани 32 проекта на обща стойност 854.322 млн. лева. Това е съобщил  министър Борисов при подписването на последните сертификати, информира  пресцентърът  на икономическото министерство. Инвестициите са предимно в секторите производство, информационни технологии, здравеопазване и автомобилостроене. По думите му те имат потенциал да разкрият 4074 нови работни места.

Икономическият министър е обяснил и  че 13 проекта са за разширение на съществуваща вече инвестиция, а останалите 19 представляват нови  инвестиционни проекти. Най-голям интерес  според него има в сектор  производство - 14 проекта, като 5 от тях ще  осъществяват високотехнологични дейности.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във