Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще разгледат доклад за изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на е-управление

Редовното правителствено заседание ще се проведе отново чрез видеоконферентна връзка  от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 15 точки. 

Министрите ще разгледат доклад за напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в България 2019-2023 г. и на мерките от пътната карта за нейното изпълнение. Документът е внесен от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма.    

В дневния ред и проект за решение за приемане на годишен отчет за изпълнението на работната програма за 2019 г. на комуникационната стратегия на България за Европейския съюз, който е внесен от  заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.

Правителството ще вземе решение по предложението за одобряване удължаването на срока за прилагане на картата на регионалните помощи на България за периода 2014-2020 година. Вносител е министърът на финансите.

Министрите ще вземат решение за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2021 година, което е внесено от министъра на финансите. 

Министерският съвет ще обсъди предложението за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на Холдинг "Български държавни железници" ЕАД - София. Документът е внесен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

В дневния ред е и предложение за вземане на решение за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Национална компания "Железопътна инфраструктура" за изграждането на национален обект "Рехабилитация на жп участък Пловдив-Бургас, Фаза 2, позиция 6 "Модернизация на участъка Ямбол-Зимница при Гара Завой". Вносители са министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във