Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще приемат план за изпълнение на държавните концесии

Министерският съвет ще заседава от 10 часа, съобщиха от правителствения пресцентър. В предварителния дневен ред са включени 28 точки.

Правителството ще одобри план за извършване на оценка на изпълнението на бизнес програмите на „МИКРО-“ „МАЛКИ“ И „СРЕДНИ“ публични предприятия за 2021 г., който е внесен от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

В дневния ред е одобряване на годишен доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението през 2019 г. на предложените от него проекти на концесии, включени в плана за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 г., одобрен от Министерския съвет на 23 януари 2019 г., и в актуализирания план за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 г., одобрен от Министерския съвет на 18 декември  2019 г., и за изпълнението през 2018 и 2019 г. на действащите концесионни договори, сключени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения. Вносител е  министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Министрите ще открият процедура за възлагане на концесия за морски плаж „КАБАКУМ - ЦЕНТРАЛЕН", Община Варна. Вносител е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

Правителството ще одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Вносителе  министърът на финансите.

Министрите ще обсъдят проект на закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, който е внесен от министъра на околната среда и водите.

Ще се одобри и проект на закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България. Вносител е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Правителството ще приеме постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 2016 г., внесено от министъра на финансите. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във