Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще приемат Национална програма "Дигитална квалификация"

Редовното правителствено заседание ще се състои от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 14 точки.

Правителството ще одобри проект за Национална програма "Дигитална квалификация", внесена от министъра на образованието и науката.

Министрите ще разгледат проект на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от нула до 18 г. в България в периода 2021 - 2025 година. Вносител е министърът на здравеопазването.

Ще се обсъди изменение и допълнение на Решение на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на програма за гарантиране на безвъзмездните кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 и за възлагане изпълнението й на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД, и за изменение и допълнение на Решение № 310 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия  (МСП), пострадали от извънредното ситуация и епидемията от COVID-19 и за възлагане изпълнението й на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД. Документът се внася от министъра на икономиката. 

Правителството ще одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 година. Вносител на постановлението е министърът на образованието и науката.

В дневния ред е и проект на решение за изменение на Решение № 573 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативните програми 2014-2020 г. на средствата от ЕС в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката  (REACT-EU). Документът е внесен от заместник министър-председателя.

Министрите ще обсъдят проект на постановление за приемане на наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, внесен от министъра на образованието и науката.

Ще се приеме и изменение и допълнение на Наредбата за единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с ПМС № 262 от 2009 година. Проектът е внесен от министъра на правосъдието.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във