Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще приемат годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2020 г.

Министерският съвет ще заседава днес. В  предварителния дневен ред са включени 27 точки.

Правителството ще обсъди по-строгите мерки срещу коронавирусът, предложени от министъра на здравеопазването проъ. д-р Костадин Ангелов.

Министрите ще приемат годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2020 г., внесен от министъра на земеделието, храните и горите.

Правителството ще предложи на Народното събрание за ратифициране Спогодба между България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и придотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане. Вносител е министърът на финансите.

В дневния ред е и проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Органицацията ца икономическо сътрудничество и развитие. Вносителр е министърът на енергетиката.

Министерският съвет ще обсъди предложения на концесионерите за удължаване срока на договори за концесия на морски плаж. Вносител е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

Правителството ще обсъди проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен от министъра на правосъдието.

Министрите ще разгледат проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с ПМС № 243 от 2004 година. Вносител е министърът на икономиката.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във