Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще одобрят допълнителен трансфер по бюджета на ДОО за 2020 г.

Чрез видеоконферентна връзка от 9.00 часа ще се проведе редовното правителствено заседание, съобщиха пресслужбата на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 18 точки.

Министрите ще обсъдят решение за одобряване на Национална програма за опазване, устойчиво използване и възстановяване функциите на почвите (2020 - 2030 г.)., внесено от министъра на околната среда и водите.

Правителството ще определи председател на Държавната агенция за българите в чужбина. Предложението е внесено от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

В дневния ред е и проект на решение за приемане на отправеното от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за използване на подземни богатства - варовици, в част от находище „ЮРТ - ДЕРЕ”, Област Хасково, сключена на 23 февруари 2000 г. между Министерския съвет, представляван от министъран а регионалното развитие  и благоустройството, и „ВУЛКАН” АД - Димитровград. Документът е внесен от министъра на енергетиката. 

Министрите ще обсъдят проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г., внесен от министъра на труда и социалната политика.

Правителството ще одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, който е внесен от министъра на финансите.

В дневния ред е и проект на закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Документът е внесен от  министъра на финансите.

Правителството ще одобри и проект на закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, внесен от министъра на културата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във